Böcker

 
 

FŲrfattareTitelPris
Allmogebåtar
Statens sjökrigshistoriska samlingar i Karlskrona
Träbiten 77 såld
Träbiten 48 såld
Bengtson, Signar N Blekingsekan såld
Bengtson, Signar N Hus, vrak och bodar såld
H√∂gn√§s, Per-Ove & √Ėrjans, Jerker Storb√•ten. √Öl√§ndsk bruksb√•t dokumenteras, byggs, s s√•ld
Laursen, Andreas Danske fiskerbåde gennom 100 år 170 kr
Skanse, Peter Båtar i Skåne 200 kr
Wilén, Broge Postfärderna över Ålands hav 140 kr
 
Allmän sjöfartshistoria
Söhistorisk Billedbog 125 kr
Archibald, E H H Travellers by Sea 85 kr
Björklund, Anders (red) Skepp och smide. Artiklar tillägnade Per Lundström 100 kr
Davis, Ralph English Merchant Shipping and Anglo-Dutch Rivalry 75 kr
Forsell, Henry Sea Finland 120 kr
Greenhill, Basil & Giffard, Ann Victorian & Edwardian Sailing Ships From Old Photo 165 kr
Hasslöf, Olof (m.fl.) Sömand, fisker, skib og vaerft 150 kr
Heikkinen, Helge Tuntematon merimies 90 kr
Henningsen, Henning Skippere, Klarerer og Toldere 200 kr
Isachsen, Gunnar Norsk skibsfart på Brazil i feberårene 1891-1893. 115 kr
Kaukiainen, Yrjö A History of Finnish Shipping såld
Kaukiainen, Yrjö Sailing into Twilight 150 kr
Kloster, Knut Ulstein Den norske stormakt 200 kr
Lybeck, Otto √Ėresund i Nordens historia 175 kr
Löwegren, Gunnar Sveriges sjöfart och skeppsbyggeri genom tiderna 125 kr
Meyer, Jurgen (m.fl.) Schiffahrt auf alten Photographien 150 kr
Morgan, Charles S Cosatl Shipping Under Sail 1880-1920 såld
Rap, Birgitta (red) Bland sjömän och landkrabbor 50 kr
Reich, Konrad & Pagel, Martin Himmelsbesen uber weissen Hunden 275 kr
Rinman, Thorsten & Brodefors, Rigmor Sjöfartens historia 100 kr
Rinman, Ture Handelsflotta och sjöfart 185 kr
Rydell, Raymond A Cape Horn to the Pacific 185 kr
Sanden , Jarle (red) Det maritime samfunn 125 kr
Sandklef, Albert √Ąldre nordisk handelssj√∂fart s√•ld
Sandklef, Albert √Ąldre nordisk handelssj√∂fart s√•ld
Scott, J M The Great Tea Venture 185 kr
Solberg, O Kaptein Knudsens reise til √Ėst-Gr√∂nland 1889 50 kr
Troili, G K Ur handelns och sjöfartens häfder 400 kr
Vassilio, Spyros Greek Merchant Ships 1861-1961 150 kr
Vigeland, Nils P Norsk seilskipsfart erobrer verdenshavene 210 kr
Wikström, Karl-Johan Sjöfart och sjömän 250 kr
 
Arkiv och källmaterial
Stein, Douglas L American Maritime Documents 1776-1860 150 kr
 
Bibliografier
√Örsbibliografi 1999 40 kr
Johanson, Margit Skånes bibliografi, Luggude härad och Höganäs stad 90 kr
Storå, Siv Christoffer H Ericsson. Bibliografisk förteckning 80 kr
 
Chapman, Fredrik Henrik af
Boye, Finn Ole såld
Busch, Peter von Biografi om geniet Chapman 40 kr
Chapman, F H af Försök till en theoretisk afhandling att gifva åt
Chapman, F H af Afhandling om rätta sättet at finna segel-arean ti
Chapman, F H af Grunder till kännedom af linie-skepp, för den stud
Chapman, F H af Tal om de förändringar som örlogs-skepp undergått 500 kr
Chapman, F H af Om rätta Formen på Skepps-Ankrar 750 kr
Halldin, Gustaf Fredrik Henrik af Chapman 85 kr
Harris, Daniel G F H Chapman. The First Naval Architect and his Wor såld
Harris, Daniel G Fredrik Henrik af Chapman. Den förste skeppsbyggna 375 kr
Hillbom, Rune Gåtan med Chapmans gåvobrev och grav 30 kr
Hillbom, Rune Chapmansfejden i karlskronabelysning 25 kr
Neumeyer, Fredrik Fredrik Henrik af Chapman som konstnär och konstfr 65 kr
Neumeyer, Friedrich Amiral Fredrik Henrik af Chapmans Architectura Nav 75 kr
Pedersen, Peter
 
Dykning
Neuman, Seth Anders Franzén Museet på Dalarö 50 kr
Triewald, Mårten Plägning til Konsten at Lefwa under Watn 125 kr
 
Ekonomi/världshandel
Historisk tidsrift 1962 häfte 4 95 kr
Abend, Hallett Treaty Ports 145 kr
Bjurling, Oscar Industri, handel och sjöfart 1645-1800 65 kr
Bjurling, Oscar Skånes utrikessjöfart 1660-1720 såld
B√∂rman, Jan-Erik Genom √Ėresund 140kr
Dulles, Foster Rhea The Old China Trade 165 kr
Fisher Lewis R & Nordvik, Helge W Shipping and Trade, 1750-1950: 150 kr
Fogelberg, Torbjörn Hallands hnatverk och industri, kommunikationer, h 65 kr
Heckscher, Eli F Den svenska handelssjöfartens ekonomiska historia 50 kr
Högberg, Staffan Utrikeshandel och sjöfart på 1700-talet. 125 kr
Högberg, Staffan Utrikeshandel och sjöfart på 1700-talet. 110 kr
Monrad Möller, Anders Fra galeoth til galeas Såld
Monrad Möller, Anders Jagt og skonnert 250 kr
Nilsson, Marianne √Ėresundstullsr√§kenskaperna som k√§lla f√∂r fraktfart 50 kr
Parkinson, C Northcote The Trade Winds 165 kr
Parkinson, C Northcote (red) The trade Winds 150 kr
Sager, Eric W Seafaring Labour: The Merchnat Marine of Atlantic 200 kr
Sager, Eric W & Panting, Gerald F Maritime Capital 230 kr
Severin, Erik Stapelrät 1700-talets norrlandsfråga såld
Skaggs, Jimmy M The Great Guano Rush 180 kr
Skaggs, Jimmy M The Great Guano Ruch 180 kr
Thorburn, Thomas Sveriges Inrikes Sjöfart 1818-1949 175 kr
Thorburn, Thomas Sveriges Inrikes Sjöfart 1818-1949 120 kr
Vallerö, Rolf Svensk handels- och sjöfartsstatistik 1637-1813 65 kr
Ventedogt, Ole Redere, rejser og regnskaber 160 kr
 
Emigration
Hollett, David Passage to the New World 140 kr
Jepsen, Anton ... og derfor söger jeg den fjerne strand 125 kr
Parsons, Ronald Migrant Ships for South Australia 1836-1850 165 kr
 
Fiske
Hasslöf, Olof Bankskutor och sjöbåtar i Bohuslän 200 kr
Hovland, Kari Shetelig Norske Seiskuter på Islandsfiske såld
Thomas, Gordon W Fast & Able såld
Weibust, Knut The Crew as a social system 95 kr
 
Flaskskepp
Needham, Jack Modelling Ships in Bottles såld
 
Fyrar
Underrättelser för sjöfarande 1897 såld
Underrättelse om fyrarne 500 kr
Blytmann, Einar & Fjeldborg, Rogert Det Kgl. Danske Fyrvaesen 1560-1927 300 kr
Carlsson, Hilmer Nidingen. Sveriges första fyrplats. 280 kr
Dreutzet, O M Om fyrar, fyr- och känningsbåkar, känningsmärken, såld
Hedin, Anders Ljus längs kusten såld
Lundgren, Kurt √Ėlands fyrar. Skeppsbrott. s√•ld
Sandell, Anna Kullens fyr 45 kr
Sanderson, Robert The Four Eddystone Lighthouses 45 kr
utan förf Fyrplatser, Kulturhistorisk undersökning O-län 125 kr
 
Föreningar/gillen/organisationr
Sveriges Fartygsbefäls Förening 1907-1932 såld
Bååw, Hjalmar Männen på bryggan såld
Davidsson, Jan Hälsingborgs Sjömanshus 1862-1961 120 kr
Eriksen, Erling Vestfold Rederiforening gjennom 50 år 1909-1959 220 kr
Lindtke, Gustav Die Schiffergesellschaft zu Lubeck 90 kr
Nilsson-Leissner, T Malmö Sjöfartsförening 1893-1943 100 kr
Pettersen, Lauritz & Thowsen, Atle Bergens Skipperforening 1867-1967 185 kr
Pietsch, Ulrich Die Lubecker Seeschiffahrt vom Mittelalter bis zur 180 kr
Revborn, Lennart Sjömanshus i nord 100 kr
Revborn, Lennart Sjömanshus i ost 100 kr
Samuelson, Ulf ¬īSj√∂officerss√§llskapet i Stockholm 1849-1999 175 kr
Wallerius, Bengt Göteborgs Sjömanshus 1753-1953 100 kr
 
Galjonsbilder och ornamentik
"Valhalla" The Tresco Ships¬ī Figurhead Collection 90 kr
Ahrens, Hermann Neptuns Hölzerne Engel 175 kr
Bailey, S F Cutty Sark Figurheads. The long John Silver Collec 100 kr
Bjering, K B Stävdekorationerna genom tiderna såld
Brewington, M V Shipcarvers of North America 225 kr
Christensen. Erwin O Early American Wood Carving 180 kr
Costa, Giancarlo Die hölzernen Engel. 275 kr
Ekblom, Björn Galjonsfigurer såld
Fircks, Jochn von ... und stzten zum Andenken Steine 150 kr
Färnström, Maud Johan Törnström 1744-1828 90 kr
Halldin, G Johan Törnströms galjonsbilder 65 kr
Halldin, Gustaf Amiralitetsbildhuggare Johan Törnström 150 kr
Hallen, Tore & Ruster, Reijo Galjonsbilder 140 kr
Hansen, Hans Jurgen & Hansen, Clas Broder Galionsfiguren 200 kr
Jensen, Ole Lisberg Galjonsfigurer och fartygs ornament i Sjöfartsmuse 60 kr
Leander, Ulla Galjonsbildhuggaren Johan Törnström 1743-1828. 100 kr
Norton, Peter Ships¬ī Figurheads 200 kr
Poulsen, Hanne Gallionsfigurer 425 kr
Reyde, Folke Johan Törnström 125 kr
Soop, Hans Regalskeppet Wasa. Skulpturer. 200 kr
Stammers, M K Ships¬ī Figurheads 50 kr
Svärdskog, Karl-Eric Jenny Lind and the clipper Nightingale Figurehead såld
Zabriskie, George A Ships¬īFigurheads in and about New York s√•ld
 
Geneaologi
Beckman, R & Laurent, L Finlands sjökaptener 250 kr
 
Hamn och stuveri
Abrahamsen, Dion Ommel havn dengang og nu 65 kr
Björklund, Anders Splitvedsjäntor och andra arbetskor vid de norrlän 125 kr
Björklund, Anders Hamnens arbetare. En etnologisk undersökning av st 125 kr
Bonsdorff, Leo Göteborgs hamn genom tiderna såld
Dahlström, Axel Frithiof Göteborgs hamn & dess administration genom tiderna 150 kr
Riesenberg, Felix Golden Gate 125 kr
Ritchie-Noaks, Nancy Old Docks 60 kr
Shore, Harry From the Quay 230 kr
Sjödin, Manne & Björklund, Anders Ådalshamn - en berättelse om sjåarliv vid seklets 145 kr
Tengdahl, Knut A Material till bedömande af hamnarbetarnes i Stockh 275 kr
 
Handböcker
Kommando-ord för de vanligast förekommande manövre 225 kr
Byström, H Handbok för befälhavare inom handelsflottan 150 kr
Ekelund, B M Handbok för dem som idka sjöfart och handel, Förra 450 kr
Hagen, A L van der Handbok för köpmän, skeppsredare, skeppsklarerare, 200 kr
Hedenberg, Rob:t Ledning för undervisningen uti sjömanskap och arti 225 kr
Jantzen, Johs Befraktningsklausuler och haveri. 165 kr
Kullander, Fr Utkast till skeppsbokhålleri 185 kr
Stenius, C E Handbok för sjöfarande sammanfattad efter nyare in 500 kr
 
Institutioner, föreningar och organisationer
Stockholms sjömanshem berättelse för 1919 100 kr
Mandals Sjömannsforening 1871-1971 160 kr
Sjömanna-Sällskapet i Göteborg 1831-1981 30 kr
Sjömanna-Sällskapet i Göteborg 1831-1931 80 kr
Sjökaptens-Sociteten i Stockholm. Ledamöter 1919 60 kr
Styrelse- och Revisionsberättelser över Sjömannafö 40 kr
Styrelse- och Revisionsberättelser över Ångfartygs 40 kr
Annals of Lloyd¬īs Register: Being a sketch of the s√•ld
Ahlstedt, Ivar Ångbåts Befälhavare Sällskapet i Stockholm 100 år 90 kr
Björnmarck, Alex von Sjökaptens-Socitetens i Stockholm Historia såld
Dannevig, Birger Grimstad Sjömannsforening gjennom 100 år 125 kr
Dannevig, Birger Arendals Sjömannsforening gjennom 100 år 185 kr
Dannevig, Birger Aust-Agder Rederforening 1906-1956 200 kr
Eriksson, Birger Åbo Navigationsskola och Navigationsinstitut 1813- såld
Fraenkel, Karl-Erik Göteborgs Fartygs-Befälhavare Förening 1883-1983 180 kr
Gerentz, Sven Stockholms Sjömanshus 1748-1948 140 kr
Gerentz, Sven Kommers Kollegium och näringslivet 1651-1951 175 kr
Herlitz, Robert (red) Skeppargillet i Visby 1682-1982 såld
Hofgren, Allan Svensk Sjömanskyrka 100 år 1869-1969 120 kr
Irgens, Ole Tschudi (red) Et lite skippertak 90 kr
Janhem, Åke Sjömannaföreningen ett hundra år 1863-1963 140 kr
Janhem, Åke Sjöhandel och skeppare i Stockholm 175 kr
Jensen, J Arnold Christianssands Sjömandsforening gjennem 75 år 140 kr
Just, Carl Oslo Sjömanns Forening 100 år 180 kr
Kinberg, Eric Navigationsskolan i Malmö 1842-1942 såld
Larsson, Gösta Sjömannaföreningen 1863-1938 150 kr
Lidman, G O Sjömannaföreningen 1863-1913 160 kr
Lindgren, J V Sjömanshuset i Gefle 1754-1900 200 kr
Lindtke, Gustav Die Schiffergesellschaft zu Lubeck 125 kr
Nordström, W E Skeppsbefälhavareföreningen i Åbo 145 kr
Notini, Stig Nautiska Föreningen i Göteborg 1869-1969 80 kr
Revborn, Lennart Sjömanshuset i Stockholm 100 kr
Revborn, Lennart Sjömanshus i syd 100 kr
Revborn, Lennart Sjömanshus i väst 100 kr
Rosman, Holger Skeppargillet i Visby under 250 år såld
Stavseth, Reidar Arven fra Björn Farmann 175 kr
Sundberg, Jan Ålands Skeppsbefälhavareförening r.f. 1893-1968 85 kr
Traung, Olof Navigationsskolornas historia såld
Traung, Olof Nautiska Föreningen i Göteborg 1869-1944 125 kr
Wahllöf, Bo Sjöassuradörernas Förening 1893-1993 110 kr
Wallerius, Bengt Göteborgs Sjömanshus 1753-1953 såld
 
Instruktioner - flottan
Tyvärr så finns det inga böcker i denna kategori.
 
Joseph Conrad
Tyvärr så finns det inga böcker i denna kategori.
 
Knopar / Repslageri
Ashley, Clifford W The Ashley Book of Knots såld
Berkemann, Sune Knopar och sjömansarbeten såld
Kinnunen, Arvo Segelfartygens repmattor. såld
Mooi, Hetty 350 Knopar i bild såld
Nilsson, Allan Studier i svenskt repslageri såld
Ström, Nils & Eneström, Anders Knopar, sjömanstradition som hobby såld
utan förf Från fiber till tågvirke. såld
Wahlbeck, Olle Rep och repslageri under olika tidsåldrar såld
 
Kolonier
Ahnlund, Nils Nya Sverige. De historiska huvuddragen. 145 kr
Döygaard, Heino Fra det nu forsvundne Dansk Vestindien 100 kr
Eilstrup, Per & Boesgaard, Nils Eric Fjernt fra Danmark 225 kr
Franzén, Gösta Svenskstad i Västindien såld
Granlund, Victor En svensk koloni i Afrika eller Svenska Afrikanska såld
Hildebrand, Ingegerd Den svenska kolonin S:t Barthélemy och västindiska såld
Hjelm, Torben Fra det nu forsvundne Tranquebar 100 kr
Högström, E O E S. Barthelemy under svenskt välde såld
Lundström, Evert Den gudomliga ön 150 kr
Mentze, Ernst Danmarks sidste Tropeland 225 kr
Olin, K-G Våra första västindienfarare såld
Petersen, Sophie & Ludvigsen, Arne Vore gamle tropekolonier 80 kr
Ruhnbro, Rune Det Nya Sverige i landet Amerika 175 kr
Seitz, Heribert S.Barthélemy En svensk koloni 1784-1878 såld
Sj√∂gren, Bengt √Ėn som Sverige s√•lde s√•ld
Swahn, Jan-√Ėjvind & Jennersten, Ola Saint-Barth√©lemy. Sveriges sista koloni s√•ld
Tingbrand, Per Med svenska örlogsmän till St Barthélemy 1785-1994 såld
Waller, Sture M S:t Barthélemy 1785-1801 såld
 
Konferens och seminarierapporter
Ericsson, Christoffer H & Montin, Kim Maritima medeltidsstudier 90 kr
Ericsson, Christoffer H & Montin, Kim Martima kontakter √∂ver √Ėstersj√∂n 100 kr
Ericsson, Christoffer H & Montin, Kim Maritima kontalter över Finska viken 100 kr
 
Kosthåll till sjöss
Panelius, Aina Skeppskocken. Hjälpreda för kockar och stuertar. 300 kr
 
Kungörelser och förordningar
Kungl Majts Ordning hwar effter Köpmän och Skeppar 150 kr
Kungl Majts Ordning hwar effter Köpmän och Skeppar 150 kr
Kungl Majts nådigste Placat där uti allom utan åts 100 kr
Kungl Majts nådigste förnyade och prolongerade Pla 100 kr
Kungl Majts nådige Förordning hwarefter Köpmän och 125 kr
Kungl Majts nådige Förordning hwarefter Köpmän och 125 kr
Kungl Majts nådige Påbud huru de handlandes inlago 100 kr
Kungl Majts nådiga Förordning huru förhållas bör m 125 kr
Kungl Majts förnyade nådiga Seglations-Ordning 200 kr
Kungl Majts förnyade Seglations-Ordning 175 kr
Kungl Majts förnyade Seglations-Ordning 175 kr
Kungl Majts och Rikets Commerce-Collegii kungörels 125 kr
Kungl Majts nådiga Kungörelse angående uphäfvande 125 kr
Kungl Majts förnyade Seglations-Ordning 150 kr
Kungl Majts och Rikets Commerce-Collegii kungörels 125 kr
Kungl Majts nådiga Kungörelse angående i hwad afse 125 kr
Kungl Majts och Rikets Commerce-Collegii kungörels 100 kr
Kungl Majts nådiga Kungörelse angående medgifwen r 100 kr
Kungl Majts förnyade nådiga Seglations-Ordning 125 kr
Hans Kejserliga Majestäts Nådiga Seglations-Ordnin 350 kr
Kungörelse om ändring i Lysningsterminerne för Car såld
Kungörelse angående en utwidgad lyshållning wid al såld
F√∂rordning ang√•ende √Ėfwerv√•lds h√§mmande p√• Fyrar o 400 kr
Förslag till Sjö-Lag 100 kr
 
Lexikon/ordböcker
Calwagen, Fredr M Svenskt, Engelskt och Franskt samt Engelskt och Sv 1.250 kr
Ekbohrn, C M Nautisk ordbok innehållande populära förklaringar 925 kr
Gegerfelt, E von Sjöspråk 140 kr
Halén, C F Svensk-engelsk nautisk ordbok för befälhavare och 300 kr
Henckel, C & Born, W Nautisk hand-Lexikon för sjöfarande och resande i såld
Kerchowe, de René International Maritime Dictionary såld
Kerchowe, René de International Maritime Dictionary 600 kr
Mayne, Richard The Language of Sailing såld
Måhlén, C E Nautisk ordbok såld
Måhlén, C E (red) Sohlmans Sjölexikon såld
Ramsten, C H Svenskt och engelskt samt engelskt och svenskt Nau såld
Ramsten, H & Stenfelt, Gustaf Engelsk-svensk och svensk-engelsk nautisk ordbok såld
Smyth, W H The Sailor¬īs Word-Book s√•ld
Stjerncreutz, Albin Suomalainen Meri-sanakirja 225 kr
 
Lots och seglingsbeskrivningar
Lundgren, W T Hamn-Lexikon 375 kr
Severin, Erik Lotsning i äldre tid. 125 kr
Sundius, Carl-Gustaf L Stockholms Lotsplats 300 år 145 kr
 
Lotsväsende
Bergman, Ulf Från bondelots till yrkesman 250 kr
Foley, John C H Reef Pilots 175 kr
Foley, John C H Reef Pilots 150 kr
Hägg, Erik Bland lotsar och fyrmän 285 kr
Lidholm, Benjamin Venerns Seglationsstyrelse. En historik. 260 kr
Lähteenoja, Aina Lots- oach Fyrväsendets i Finland historia 250 kr
Madsen, Börge Holdt Mod sund og baelt 140 kr
Palmqvist, Charles Winga 225 kr
Petersen, Gunvor Dragör Lodseri 1684-1984 190 kr
Rosendahl, Leif L Lodser i arbejde ved Marstal 125 kr
Sandström, Anders Under säker flagga 150 kr
Söderberg, Kjell E G Lotsarna på Ulvön 350 kr
Wirsén, Ragnar Kring en lotsgårds historia 225 kr
√Ėberg, Axel LandsOrt. √Ėijan som ock kallas Landsort. 250 kr
 
Manuskript - handskrifter
Cubik Kneckt 1.250 kr
 
Marinarkeologi
Haasum, Sibylla Båtar och navigation under vikingatid och medeltid såld
Hafström, Georg Utblickar kring tillkomsten av skeppet WASA 90 kr
Westerdahl, Christer Norrlandsleden I-II såld
 
Marinmåleri/maritima tryck
Sjökapten Jacob Ahlberg såld
Veleri di Camogli 160 kr
The Sailing Ships of Camogli såld
Albe, G Herman af Sillén. såld
Archilbald, E H H Dictionary of Sea Painters såld
Asendorpf, Winfried Marinemalerei und Schiffsporträts auf Briefmarken såld
Bellec, Francois & Böndel, Dirk Schiffahrt und Kunst in Frankreich såld
Bjering, K B Sjöfartsminnen som fått sin ankarplats vid Nissans såld
Bramsen, Henrik Danske Marinemalare såld
Davidson, A S Marine Art & Liverpool såld
Davidson, A S & Tibbles, Anthony Fifty Ship Paintings by Francis Hustwick såld
Dunbaugh, Edwin L Long Island Sound. Steamboats. 85 kr
Falk, fritz Joachim Römö-kaptejnernes skibsbilleder såld
Finch, Roger The Ship Painters såld
Fischer, Karina Sigsbee & Hurst, Alex A Anton Otto Fischer. Marine Artist. såld
Fjellsson, Sigvard & Häller, Claes Arvid Ahlberg - en båtmålare såld
Friberg, Kristina Skeppsporträtt - inte bara en tavla såld
Grönstrand, Lars Åländska skeppsporträtt i ord och bild såld
Hall, Elton W (ed) American Maritime Prints 225 kr
Holm-Petersen, Frode Skibsporträtmalere såld
Holm-Petersen, Frode Ivar Tidemand Rohde 120 kr
Holm-Petersen, Frode Gamle Skibsbilleder såld
Hvass, Henrik & Simonsen, Ib Kadrejertegner Johannes Klysner 100 kr
Hägg, Erik Amiral Jacob Hägg såld
Händel, S & Riert, J Skutemålare såld
Jacobsson, Carl Axel & Nordström, Ebbe Skeppargillets samlingar såld
Jansen, Karl Fredrik "Med seil og damp" såld
Jansen, Karl Fredrik "Med seil og damp" såld
Lewis, Charles Pierjead Paintings såld
Lubbock, Basil The Romance of the Clipper Ships 275 kr
Macfie, Gordon Kär kurs Såld
Maloney, Richard C Fifty Notable Ship Portraits at Mystic Seaport såld
Moore, Warren Spurling Sail and Steam 600 kr
Poulsen, Hanne Danske skibsportraetmalare såld
Poulsen, Hanne Danske Skibsportraetmalere 325 kr
Scholl, Lars U Marinemaler aus Deutschland 185 kr
Sicurezza, Renato Schiffahrt und Kunst aus Italien 150 kr
Sniffen, Harold S Antonio Jacobsen¬īs Painted Ships on Painted Oceans s√•ld
Sniffen, Harold S Antonia Jacobsen The Checklist såld
Soop, Hans & Nordlinder, Gunnar Jacob Hägg 1839-1931 sjöofficer - marinmålare - mu såld
Treue, Wilhelm Ostseeschiffahrt in der Kunst 160 kr
Truslew, Niels Skibe i Söen 1805 såld
Ward-Jackson, C H Reuben Chappell 1870-1940 såld
Whitehill, Walter Muir Forty-Four Ship Portraits at the Penobscot Marine såld
 
Maritima museer och samlingar
Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum. Amster 175 kr
Bixby, William South Street. New York¬īs Seaport Museum 130 kr
Elliott, Colin Maritime Heritage 115 kr
Holm-Petersen, Frode Söfartsamlingerne ved Svendborgsund 60 kr
Madsen, Lars Björn En tur tilbage til Sundtoldens Helsingör 90 kr
Nedergaard, paul & Gunnarsson, Gudmundir Skagens fortidsminder 1927-1977 90 kr
Schelderup, W M Katalog over Bergens Skipperforenings Samling av S såld
Weaver, Chase A Guide to the Allen Knight and Capt. Walter F. Le 145 kr
 
Memoarer
George Blunt Wendell. Clipper ship master 1831-188 325 kr
Ur gamla kopieböcker 225 kr
The Sea Years of Joseph Conrad 200 kr
Sejlskibsår 100 kr
Minnen från hav och hamn upptecknade av våra sjöfa 245 kr
(Jensen, Johan Ingvald) Beretning om en 30 års sjöfartstid (1876-1907) 140 kr
Aare, Bent Rundt Kap Horn 1887 175 kr
Abrahmasson, Nils Pehr Georg Sparre. Marinöverste och författare 85 kr
Adams, N Under the Mizzen Mast, A Voyage round the World såld
Albrand, Ludwig Westward-Ho 145 kr
Allen, Gay Wilson Melville and his world 165 kr
Alvåker, Torsten Blås västanvind 145 kr
Andersch, Rudolf Die weissen Schwingen. Leben und sterben des schif 175 kr
Andersen, H C Tilbageblik 140 kr
Andersen, Jörgen Et otte maanaders ophold paa kysten af Peru 200 kr
Andersen, Knud Erindringer 160 kr
Andersen, Knud Ilddåb 120 kr
Andersson, Alex Windjammer Yarns såld
Andersson, Nils Fyrtiofem år i skansen såld
Attiwill, Ken Horizon 165 kr
Bailey, S F The Crews of The Cutty Sark 150 kr
Balano, James W The Log of the Skipper¬īs Wife 165 kr
Barck, Axel Från tackel och tåg 75 kr
Barker, James P The Log of a Limejuicer 180 kr
Bednall, Warren Strange Sea Road. The Story of a Sea Venture 350 kr
Bednall, Warren Främmande sjöväg 155 kr
Behenna, R B A Victorian Sailor¬īs Diary 125 kr
Bendixen, Helmer Under norsk flagg på mange hav såld
Bergdahl, Victor Till antipoden som beckbyxa 180 kr
Bestic, A A Levande segel 190 kr
Bisset, James Sail Ho! 190 kr
Borgland, Chr Gennnom storm og stille 185 kr
Bourne, Pamela Out of the World såld
Bray, Mary Matthews A Sea Trip in Clipper Ship Days 260 kr
Bris, Sven Då seglade vi såld
Brookesmith, Frank I remember the tall ships 180 kr
Brustat-Naval, Fritz Im Wind der Ozeane 165 kr
Buck, Polly Stone Adopted Son of Salem. 175 kr
Bullen, Frank T The Log of a Sea-Waif 150 kr
Butlin, C M White Sails Crowding 225 kr
Bågenholm, Ragnhild Min barndom i Majorna 175 kr
Campbell, Neil Shadow and Sun 175 kr
Carlsson, R E En maspojke till sjöss 120 kr
Carnegie, Hazel Harnessing the Wind 95 kr
Cederlund, Torsten & Ylander, Axel Från hamnar och hav 90 kr
Chatterton, E Keble Windjammers and Shellbacks 160 kr
Chatterton, E Keble Windjammers and Shellbacks 150 kr
Clark, G V Yarns of a Cyprus Pilot 150 kr
Clark, George V Four Captains 225 kr
Clements, Rex A Gipsy of the Horn 225 kr
Clements, Rex A Stately Southerner 185 kr
Colman, Addie Cushing Captain Moses Rich Colman 225 kr
Connolly, James B Master Mariner. The Life and Voyages of Amasa Dela 150 kr
Cooper, Viola Irene Windjamming to Fiji 200 kr
Couglan, Nora (ed) Voyaging. Fifty years on the seven seas in sail 190 kr
Cowans, David Anecdotes of A Life on the Ocean 500 kr
Craig, Gavin Boy Aloft 250 kr
Dahlgren, Lotten Gubben Nylén 160 kr
Dahlin, Georg L Hemmafolk och Långfarare i vår gamla stad. 180 kr
Dahlin, Georg L Peter Nordfeldt. En djupvattenssjöman såld
Dahlman, Bengt En sjöman ser på världen 140 kr
Dahlström, Hjalmar Seglande skepp och seglande sjömän. såld
Davis, Annette Brock My Years Before the Mast 165 kr
Davis, J Ifor Growing up among sailors 145 kr
De Mierre, H C The Long Voyage 275 kr
Dexter, W E Rope-Yarns, Marlin-Spikes and Tar såld
Drostrup, Ole (red) Skipper Peter Illums Dagbok 1804-1893 200 kr
Duncan, Fred Deepwater Family 145 kr
Eaddy, P A Hull Down 160 kr
Eames, Aled Ship Master 160 kr
Een, T G Minnen från en flerårig vistelse i sydvestra Afrik 375 kr
Eitrem, Christian Sjömannsliv 210 kr
Ellis, Fred W Round Cape Horn in Sail 145 kr
Engstr√∂m, Henrik P√• √Ėstersj√∂n och oceanerna 160 kr
Eriksson, Pamela The Duchess såld
Erlang, F K Fra den gamle skibskiste 325 kr
Evans, A R The Sailor¬īs Way 145 kr
Falk, Fritz Joachim Auf Seglern unter der Elefantenflagge såld
Falkus, Hugh Master of Cape Horn. W A Nelson 1839-1929 200 kr
Fenton, C The Sea Apprentice 165 kr
Fletcher, Robert Samuel Eureka. From Clevland by Ship to California 1849-1 200 kr
Fredricson, Nils Resa utan slut 275 kr
FreeHand, Juliana A Seafaring Legacy 275 kr
Garberg, Richard W I rigg och skans såld
Garberg, Sven Ur Kapten Garbegs "loggbok" 140 kr
Gattberg, Åke Sverige-Australien-Sverige med 4-masatde barkskepp såld
Gee, Majorie Captain Fraser¬īs Voyages 150 kr
Genell, Joel Vågskvalp & böljesång 100 kr
Gildemeister, Andreas Auf einem Segelschiffe rund Kap Horn 135 kr
Gowlland, Glady M O Master of the Moving Sea 275 kr
Grant, Francis W Adventures at Sea 140 kr
Grant, Francis W Courage below, White wings above såld
Green, Elmer Adventures of Carl Rydell såld
Grönhagen, Seth Femtio år på salta hav 150 kr
Gullichsen, Leif Sjömansminnen 165 kr
Gyllenstierna, Ewa På världsomsegelning med såld
Hansen, Heine O En Troense-dreng fortaeller 130 kr
Harris, James W Days of Endeavour 210 kr
Hass, Dietrich Lebenslauf des Flensburger Kapitäns Hans Christian 50 kr
Hauser, Heinrich Fair Winds & Foul 275 kr
Hawthorne, Hildegarde Matthew Fontaine Maury. Trial Maker of the Seas 160 kr
Hay, Mary I saw a ship a¬īsailing 175 kr
Hedenskog, Otto Under svällande segel 150 kr
Heikkinen, Helge Runt Kap Horn med Herzogin Cecilie 275 kr
Hendry, F C (psed. Shalimar) Around the Horn and Home Again and Other Tales 160 kr
Hilkjaer, Svend Aage Jorden rundt med firemastet bark "Ponape" af Marie 175 kr
Hillary, J H Westland 125 kr
Hillmar, Knut Från Roslagens kobbar till världshavets vidder 110 kr
Hindle, Graham Dear Daugther 165 kr
Hofrén, Manne Människor och Miljöer 100 kr
Holmer, Jonas Mitt sjömanslif såld
Holmqvsit, Charlie Under segel 125 kr
Hornborg, Eirik Under segel till antipoderna 210 kr
Hughes, Henry Through Mighty Seas 215 kr
Hurst, A A Ghosts on the Sea-line 300 kr
Hurst, A A The Music of Five Oceans 300 kr
Hutton, W M Cape Horn Passage 300 kr
Hägg, Axel Ett långt sjömansbrev. Tolv år av äventyr jorden r 65 kr
Häggström, Georg Från hav och hamn såld
Jackson, Herbert and Mary Tragic Maryport Sea Captain¬īs Letters 1890-1898 125 kr
Jeppesen, Hans En skipperfamilie 1870-1931 50 kr
Johansen, Karl Einar Bell 175 kr
Johansson, Torbjörn Breven hem 175 kr
Jupp, Ursula Home Port: Victoria 180 kr
Karlsson, Elis Mother Sea såld
Knudsen, Sven Christian Förstereis rundt Kapp Horn 160 kr
Koivistoinen, Eino Billowing såld
Koivistoinen, Eino Gustaf Erikson Segelfartygens konung. 200 kr
Kristensen, Frits A Gudsgave 120 kr
Köber, Oscar W Under de hvite seil 325 kr
Lacroix, Louis Les derniers pilotins de la voile les voilers-écol 200 kr
Large, Vincent Windjammer ¬īPrentice 175 kr
Learmont, James S Master in Sail såld
Leclerq, W L Wind in de Zeilen 150 kr
Leffler, Wilhelm Schiffsjunge auf einem Gestridesegler 145 kr
Lehmann, Johannes Jacob Holm. En dansk storköbmand. 200 kr
Lejonmark, Isak På saltan sjö 160 kr
Leverkus, Inge und Ernst Eine Frau fuhr mit 140 kr
Lindén, Lena Flicka på skepp 145 kr
Lindfors, Harald Sjömanskistan såld
Lindsay, J Murray By the Wind 210 kr
Lindström, Erik R Hälsa alla bekanta 100 kr
Linklater, Elizabeth A Child Under Sail 150 kr
Linklater, Elizabeth Min barndom ombord 150 kr
Lippe, Gerh von Bidevind og godt fullt 250 kr
Loewe, v d Fra skibsdreng til maegler. Marstalleren Albert E 90 kr
Low, Charles P Some Recollections 600 kr
Low, Charles P Some Recollections 600 kr
Low, Gorham P The Sea Made Men 160 kr
Lubbock, Basil Deep Sea Warriors 450 kr
Lund, Kaj Du bliver aldrig sömand, Kaj 150 kr
Lutken-Bengtsson, hilde En windjammer seglar ut 140 kr
MacMechan, Archibald At the Harbour Mouth. 125 kr
Marksu, Ivar På krys med Monica 90 kr
Martin, Oake The Voyage of The "Jabez Howes". 140 kr
Martinen, Martin Seemann auf der såld
Mason, John Before the Mast in Sailing Ships såld
Masters, David The Plimsoll Mark 140 kr
Matson, Norman The Log of the Coriolanus 160 kr
McCulloch, John Herris A Million Miles in Sail 215 kr
McKay, Horatio A Square-Rigger Remembers såld
Mikkelsen, Jens Jensen En Fanö-drengs erindringer såld
Moore, W J Down Easter Captain 180 kr
Morgan, Charles S Master in Sail & Steam 80 kr
Mortland, Donald (ed) Sea Stories from Searsport to Singapore 145 kr
Munro, D J The Roaring Forties 160 kr
Möller, Andreas Fra Vejle Fjord over Verdenshavene til Vadehavet 125 kr
Nebel, Kay H ... rund Kap Horn! 75 kr
Newell, Fisher A Two Brothers 325 kr
Nilsson, Anders Kinakaptenen såld
Noble, A H Three Ships Came Sailing 145 kr
Nylund, Sven-Erik (red) "Inte rädd för någon" 180 kr
Ohlsson, John H En trumpetare går till sjöss 160 kr
Palmqvist, Charles På oceanerna och Englands kust 200 kr
Palmqvist, Charles Slutad kryss 220 kr
Pearse, A W Windward Ho 275 kr
Perry, Frederick Fair Winds & Foul 385 kr
Petersen, Bertil Chr Ekluten 150 kr
Petersson, Bertil Chr Ekluten 160 kr
Pettersson, Kalle Med sjömanspelle jorden runt såld
Pettersson, Nils Fritörn 145 kr
Potts, W H Wind from the East 185 kr
Ramsay, Robert Rough and Tumble on Old Clipper Ships. 225 kr
Randow, Heinz 7 x im Kap Hoorn 180 kr
Rasmussen, A H Sea Fever 160 kr
Rasmussen, Erik Fra matros til styrmand 175 kr
Rasmussen, Erik 28 maanaders sejlads 175 kr
Riesenberg, Felix Under Sail 200 kr
Ritzler, Sam Kvinnan som tog hyra såld
Rolfsen, Nordahl Sjömän 150 kr
Rosenberger, Eugenie Auf grasser Fahrt 190 kr
Saltoft, C G Fra dreng til mand i sejlskibenes tid 155 kr
Samuels, S From the Forecastle to the Cabin såld
Schale, C E Schale Sjöfararen 175 kr
Schale, Ernst Styrman Schale berättar 150 kr
Scheele, Georg von Från haven och hamnarne 325 kr
Schmidt, Fred Alle mann an deck! 140 kr
Schmidt, Fred Kapitäne berichten ... 150 kr
Schmidt, Fred Schiffe und Schicksale 150 kr
Schumberg, A Från hav och land 145 kr
Schönicke, Lothar Mit Windjammern unterwegs um die Welt 115 kr
Seligman, Adrian The Slope of the Wind 150 kr
Shark, Bill Boken om Skeppar Ludde 175 kr
Shewan, Andrew The Great Days of Sail 185 kr
Sjögren, A W Janne, Jonke och jag. 225 kr
Skogberg, Kurt Bogsvall och Kölvatten 295 kr
Snow, Alice Rowe Log of a Sea Captain¬īs Daughter 240 kr
Sorrell, George The Man Before the Mast 190 kr
Spängemänn, Friedrich Auf weitere Fahrt 125 kr
Stenfelt, Gustaf Under vita vingar 150 kr
Stenhouse, J R Cracker Hash 185 kr
Stephens, David E W D Lawrence. The Man and the Ship. 140 kr
Sternvall, Sigurd Under regnbågsflaggan 190 kr
Sternvall, Sigurd Resan till Käpp-Kina såld
Stevens, Thomas A Connecticut River Master Marriners 125 kr
Sundström, Pehr W Sjömanslif 300 kr
Svensson, Johan Minnen från min sjömanstid på Wänern och Wättern 150 kr
Svensson, Johan Minnenfrån min sjömanstid på Wänern och Wättern 150 kr
Sörensen, Joh P 30 aar paa söen 120 kr
Sörlie, Th Kaptein Mörck og hans skip 65 kr
Teller, Walter Five Sea Captains 150 kr
Thesleff, Holger Djupsjöseglare såld
Thomson, Margret J Captain Nathaniel Lord thomson of Kennebunk Maine 225 kr
Tollesson, Håkan Skutminnen. Sterner Johannesson berättar 125 kr
Trapp, Carl M Matros och saltstänkta jungfrur 150 kr
Tunstall-Behrens, Hilary PAMIR A Voyage to Rio in a Four-masted Barque 225 kr
Uppman, Erik Från skolbänk till nagelbänk såld
Wallin, Nils Bertil En Stockholmspojkes minnen till lands och till sjö 175 kr
Welin, Axel En sjöman älskar havets våg 2 125 kr
Whidden, John D Old Sailing Ship Days 225 kr
White, L G W Ships, Coolies and Rice 185 kr
Whitehall, Walter Muir Captain Joseph Peabody 125 kr
Wollard, L A The last of the Cape Horners 180 kr
Worsley, Frank First Voyage in a Square-Rigged Ship 150 kr
Wren, Alderman Josiah Round the World in a Windjammer 175 kr
Åberg, Eric Åren på bryggan 150 kr
Åberg, Eric Åren då jag seglade såld
 
Memoarer/biografier
Abrahamsson, nils Carl August Gosselman. Reseskildrare, sjöooficer, 100 kr
Abrahmasson, Nils Henrik af Trolle. Författare, sjöofficer, kofferdi 120 kr
Fardon, Edward Stanley South of Forty Five 150 kr
Gale, Martin Under the Lee 300 kr
Gee, Majorie Captain Fraser¬īs Voyages 150 kr
Gildemeister, Andreas Auf einem Segelschiffe rund Kap Horn 125 kr
Haerem, R O Af mit Sjömandsliv 450 kr
Holmqvist, Charlie Under segel 135 kr
Karlsson, Elis Två skepp 200 kr
Leffler, Wilhelm Schiffsjunge auf einem Getreidesegler 150 kr
Liljedahl, Ulla Kapten Nils Jacob Holm från Karlshamn 50 kr
Malmsten, Bror & Andersson, Anders Sjökapten Gustaf Nilsson och hans stiftelse 50 kr
McLaren, Jack My First Voyage 150 kr
Möller, Andreas Fra VejleFjord over Verdenshavene til Vadehavet 140 kr
Nordén, Hjalmar En sjöfartsmans minnen från sekelskiftet till 1960 150 kr
Paulin, Axel Oxehufvud en svensk viking 145 kr
Randow, Heinz 7x im Kap Horn 175 kr
Rutzebeck, Hjalmar Mad Sea 115 kr
S:th, C (Smith, Carl) Sjöfolk som jag träffat såld
Schmidt, Fred Kapitäne berichten .... 160 kr
Schmidt, Fred Alle mann an deck! 125 kr
Schmidt, Fred (red) Neue Kapitäns-Berichte 125 kr
Tollesson, Håkan Skutminnen. Sterner Johannesson berättar. 160 kr
Traung, Olof De stora skeppens redare såld
Welin, Axel En "Old Boy" berättar 125 kr
 
Meteorologi - Hydrografi
Bigelow, Henry B & Edmondson, W T Wind Waves at Sea Breakers and Surf 215 kr
Carlstén, O A Verldshafvens vindar och strömmar samt orkaners lo 300 kr
Maury, M F The Physical Geography of the Sea 650 kr
Rubenson, R Handbok i nautisk meteorologi 325 kr
Wayland, John W The Pathfinder of the Seas 175 kr
 
Modeller/modellbygge
A R H Ship Models 75 kr
Albe, Gerhard Om fartygsmodeller såld
Bathe, B W Ship Models 1-4 180 kr
Clowes, G S Laird Sience Museum. Sailing Ships Part I and II 250 kr
Clowes, G S Laird Sailing Ships 250 kr
Eklund, Holger E Olivebank av Mariehamn 90 kr
Hille, Peter & Young, Barry Ship Models In Glass 350 kr
Holck, P Den historiske modelsamling paa Holmen 100 kr
Håkansson, Bernt Modellfartyg 100 kr
Jacobi, Rainer Buddelschiffe såld
King, David Half-hull Modelling 125 kr
Longridge, C Nepean The Cutty Sark 225 kr
Nordlinder, Gunnar (red) En utställning av modeller 60 kr
Nordlinder, Gunnar (red) En utställning av modeller 60 kr
 
Museer och utställningar
Sjöhistoriska Museet. Skeppsbyggnadskonst 65 kr
Sjöhistoriska Museet. Sjöfartsavdelningen 50 kr
Sjöhistoriska Museet. Marinavdelningen 50 kr
Sjöfartsmuseet Göteborg 50 kr
Hembygdsgården Elgerum i Mönsterås 75 kr
Hamn och skepp 35 kr
Skånska hamnar "Från träbrygga till storhamn" 50 kr
The National Maritime Museum 50 kr
The Old Royal Observatory Greenwich 125 kr
Varv och Skeppsbyggeri. Tillfällig utställning 70 kr
Yankee Sea Tradition 90 kr
Musee de Marine, Bordeaux 50 kr
Musée de Marine, Palais de Chaillot 50 kr
Carstens, Friedrich Romantische Seefahrt 140 kr
Halldin, Gustaf & Webe, Gösta Vägledning genom Statens Sjöhistoriska Museum 100 kr
Hofrén, Manne Segelsjöfartens minnen 75 kr
Holmberg, G & Johansson, Y Karlskrona √Ėrlogsvarvs museum "Modellkammaren" V√§g 65 kr
Johansson, Yngve Varvsmuseet "Modellkammaren" i Karlskrona. Vägledn 60 kr
Nielsen, Erik Möller Sejl- og sejlskibstyper i Söfartsamlingerne i Troe 50 kr
Ohrelius, Bengt & Kumlien, Bertil Sj√∂historiska Museeyt¬ī¬īt. Tankar och teckningar. 65 kr
Shepley, James R South Street Seaport Museum 75 kr
Terán, José & Argulles, Fernando Catálogo General del Museo Maritimo 125 kr
Timmerman, Gerhard Schiffbauhandwerk. 140 kr
Traung, Olof Ur sjöfartens hävder såld
Traung, Olof Sjöfartsmuseernas uppgift och deras betydelse för 80 kr
Whitehill, Walter Muir George Crowninshield¬īs Yacht Cleopatra¬īs Barge and 100 kr
 
Museifartyg
S.S Great Britain 60 kr
--- SS Great Britain 60 kr
Bergenstråhle, Carl-Gustaf (m.fl.) Skolskeppet NAJADEN 1897-1997 100 kr
Blake, Joe Restoring the Great Britain 140 kr
Blake, Joe Restoring The Great Britain 100 kr
Kvarning, Lars-√Öke Fyrskeppet Finngrundet 60 kr
Leavitt, John F The Charles W Morgan 175 kr
Levingston, Steven E Historic Ships of San Fransisco 125 kr
Levingston, Steven E Historic Ships of San Francisco 125 kr
Nerhus, Hans Gjöa. Vår verdskjende minneskute 90 kr
Ohde, Manfred Passat. Neues Make-up fur eine alte Lady 225 kr
Stace, H J The Story of the Edwin Fox 90 kr
Svensson, Björn O Pommern Mariehamn 200 kr
utan förf Skolskeppet NAJADEN 1897-1997 100 kr
 
Nautiska antikviteter
Ferguson, Homer L Salvaging Revolutionary Relics from the York River 150 kr
Frere-Cook, Gervis ¬īThe Decorative Arts of the Mariner 425 kr
Klamkin, Marian Marine Antiques såld
Randier, Jean Nautiska antikviteter såld
Schwendinger, Robert J Maritime Arts & Artisans 100 kr
 
Navigation/navigationsinstrument
Instructions Nautiques sur la Navigation de la Mer 3.000 kr
Lloyd¬īs Maritime atlas 90 kr
Bestämmelser för sjöinstrument- och sjökarteförråd 90 kr
Lychnos 1944-1945 125 kr
Program och anteckningar till lektionerna i Nautis 500 kr
AB Herman Gotthardt - Huvudkatalog 375 kr
Nautiska Instrument - Instrumentfabriks AB Lyth - 300 kr
Lyth Marine Instruments 250 kr
Lyths djuplodmaskiner 80 kr
Lantärnor - Megafoner - Mistlurar m.m. 300 kr
Anderson, R G W The Marriner¬īs Astrolabe 130 kr
Bagger, A Styrningsregler till sjöss 140 kr
Baldwin, Robert Globes 90 kr
Betts, Jonathan John Harrison 90 kr
Bille, von Tankar om och i navigationen såld
Bratt, Einar En krönika om svenska glober såld
Calvert, H R Astrnomy. 1. Globes, Orreries and other Models 75 kr
Celsius, And Longituden af Köpenhamn såld
Collinder, Per Från Noaks duva till gyrokompassen 140 kr
Cotter, Charles H A History of the Navigator¬īs Sextant 185 kr
Ehrensvärd, Ulla Globen genom 2000 år 75 kr
Gadelius, J E Populär Astronomi efter fullständigare arbeten sam 900 kr
Goldsmidt, J En lätt glob-lära i problemer framställda efter en 1 200 kr
Gould, Rubert T John Harrison and his Timekeepers såld
Gould, Rubert T Marine Chronometer 165 kr
Gyldén, Olof Kortfattad tidvattenslära jämte tidvattenskartor ö 900 kr
Hill, H O & Paget-Tomlinson, E W Instruments of Navigation såld
Howse, Derek Greenwich time and the discovery of the longitude. 200 kr
Howse, Derek & Hutchinson, Beresford The Clocks and Watches of Captain James Cook 1769- såld
Hägg, Erik Handbok uti praktisk navigation 150 kr
Klint, E G Nautiska och Logarithmiska Tabeller hörande till L såld
Klint, E G af Lärobok i Navigations-vetenskapen med tillhörande 425 kr
Klint, Erik af Lärobok i Navigations-Vetenskapen med tillhörande 700 kr
Klint, V af Nautiska och Logarithmiska tabeller 400 kr
Kroght, Peter van der Old Globes in the Netherlands 275 kr
Lijvin, J Kort och enkelt sätt att finna ett fartygs ställe såld
Ljungdahl, Casper Victor Kullberg den svenske kronometermakaren. såld
Losman, Arne & Sigurdsson, Irene √Ąldre veteskapliga instrument p√• Skokloster 90 kr
Maechel, Erik Navigationens första grunder i korthet framstälda såld
Malmberg, F S & Fineman, C G Deviationslära 185 kr
Malmros, W T Vägvisaren på sjön (Gällande i alla europeiska far 180 kr
May, W E How the Chronometer went to Sea 125 kr
May, W E How the Chronometer went to Sea 125 kr
Mercer, Tony Chronometer Makers of the World såld
Mårtensson, Olof Exempel i navigation och astronomi 125 kr
Mörzerr Bruyns, W F J The Crossstaff 225 kr
Pettersson, Carl Anton Lärobok i Navigations-vetenskapen 650 kr
Price, Derek J Two Mariner¬īs Astrolabes 90 kr
Randier, Jean Nautische Instrumente 300 kr
Sadler, D H Man is not lost 100 kr
Schumburg, A Om lanternor och styrningsregler mm såld
Schwerin, H H von Initialmeridianens historia såld
Sobel, Dava Longitude 100 kr
Stimsin, Alan Neale & Daniel, Christopher St John The Cross Staff 90 kr
Stimson, Alan The Marriners Astrolabe 300 kr
Taylor, E G R & Richey, M W The Geometrical Seaman såld
Thirslund, Sören Navigationens historie 1-III såld
Ulff, S (m.fl.) Lärobok i navigation för Flottans undervisningsans 75 kr
Walle, Heinrich DerEinfluss Meteorologischer Navigation auf die En 425 kr
Waters, D W The Planispheric Astrolabe 110 kr
Willmott, J E A Short History of the Firm Thomas Walker and Son 160 kr
Wilson, Elena The Story of the Blue Back Chart 50 kr
Wiréen, W E Handbok för navigations-elever såld
Wrangel, H Lärobok i teoretisk och praktisk navigation 450 kr
Wretman, I M Om ortsbestämningen till sjöss genom två nära hvar såld
 
Nöjessegling/fritidsbåtar
Rayner D A & Wykes, Alan The Great Race 185 kr
Rosenfeld, Morris Sail-ho 200 kr
Teller The Voyages of Joshua Slocum Såld
 
Ordenssällskap
Matrikel öfver N.Os styrelse, embetsmän och ledamö 50 kr
Matrikel öfver N.Os styrelse, embetsmän och ledamö 50 kr
 
Ostindiska kompanier och resor
Ostindiefararen Götheborg 60 kr
Arne, T J En svensk Kinaresenär och hans signatur 40 kr
Arne, T J Svensk sjöfart och handel med Kina under 1800-tale 45 kr
Boxer, C R Jan Compagnie in War and Peace 1602-1799 150 kr
Bruijn, Jaap R & Gaastra, Femmes S Ships, Sailors and Spices 225 kr
Byström, Hans Destination China 140 kr
Cotton, Sir Evan East Indiamen 195 kr
Donnelly, Ivon A Chinese Junks and other native crafts 200 kr
Eberstein, Bernd Hamburg - China 285 kr
Frängsmyr, Tore Ostindiska Kompaniet 110 kr
Glamann, Kristof En Ostindisk Rejse eller Thomas Thomson på Galjen 45 kr
Hallberg, Paul & Koninckx, Christian A Passage to China 375 kr
Hammar, Hugo Fartygstyper i Svenska Ost-Indiska Compagniets flo såld
Hammar, Hugo Fartygstyper i Swenska Ost-indiska Compagniets flo såld
Johansson, Bengt The Golden Age of China Trade 250 kr
Jones, Sir Clement Chief Officer in China 1840-1853 165 kr
Koninckx, C The First and Second Charters of the Swedish East såld
Källgren, Katarina & Sjölin, Mats En ostindisk vind. 40 kr
Ljungstedt, Anders An Historical Sketch of the Portugese Settlement i 200 kr
Lunelund, Birgit Peter Johan Bladh och svenska Ostindiska Compagnie såld
Lunelund, Birgit Journal hållen på resan till Canton 1745-1748 av I såld
Nilsson, Jan-Erik (red.) Ostindiefararen Götheborg 50 kr
Nyström, Joh Fr De svenska ostindiska kompanierna såld
Olán, Eskil Ostindiska Compagniets saga såld
Olsson, alf (m.fl) Berättelsen om Svenska OstIndiska Compagniet och S 45 kr
Pearl River In The Nineteenth Century Tam, Laurence C S 130 kr
Preutz, Anna Ostindiefararen Götheborg 45 kr
Rhedin, Per Göteborgs stifts Skeps-Predikanter vid Svenska Ost 65 kr
Rhedin, Per Göteborgs stifts Skeps-Predikanter vid Svenska Ost 65 kr
Stålmarck, Torkel Jacob Wallenberg. Ostindiefarare/Präst/Författare 130 kr
Stålmark, Torkel Jacob Wallenberg reserverad
Stålmark, Torkel Jacob Wallenberg. Samlade skrifter II reserverad
Sundberg, Olof G Anders Toresons Ostindiska resa 1674-1683 100 kr
Söderpalm, Kristina The Luxurious Cargo from China 25 kr
Söderpalm, Kristina (red) Ostindiska Compagniet. Affärer och föremål. 175 kr
Traung, Olof Ostindiska Compagniets minnesutställning såld
Tsang, Gerard m.fl. Views of the Pearl River Delta. Macau, Canton and 200 kr
Vogel-Rödin, Gösta (red) Kina. I dröm och verklighet. 90 kr
Wallenberg, Jacob Min son på galejan 175 kr
Wallenberg, Jacob Min son på galejan reserverad
Wallenberg, Jacob Min son på galejan reserverad
Wallenberg, Jacob Min son på galejan 150 kr
Wallenberg, Jacob Jacob Wallenberg. Samlade skrifter II 160 kr
Will, John Baxter Trading under Sail off Japan 1860 to 1899 400 kr
Wirgin, Jan Från Kina till Europa 250 kr
 
Periodica
Longitude såld
Rig Häfte III- 1936 40 kr
Lloyd¬īs Calender 1900 60 kr
Nord-Nytt 5 Skibet 75 kr
Sjömansvännen 250 kr
Mercurius såld
Tidskrift i Sjöväsendet 1852 och 1853 250 kr
Sjömansvännen 65 kr
Sjömansvännen 75 kr
Longitude 25 såld
Longitude 30 såld
Longitude 31 såld
Longitude 32 såld
Rig 1936 häfte III 45 kr
Lund, Kaj (red) Söens Verden. Årgång 1-3 500 kr
Nicohols, E P The Ocean Chronicle 200 kr
 
Rederier
Handelshuset Vict. Th. Engwall & Co 1853-1953 110 kr
Av de hvite seils historie 125 kr
Bakka Jr, Dag Hav som levevei 240 kr
Bott, Alan The Sailing Ships of the New Zealand Shipping Comp 225 kr
Burrell, D C E The Den Line, Barrie & Nairn 100 kr
Dannevig, Birger Olaf Tönnevold & Sönner 1878-1978 225 kr
Dannevig, Birger Ugland Skibsbyggere-skipsförere-skipsredere-gjenno 225 kr
Fällström, Anne-Marie Leander & Atterfors, Magnus Nordström & Thulin 1850-2000. 150 år i sjöfartens såld
Grandjean, Louis E Verdens äldste bjergningsselskab 140 kr
Hasslöf, Olof En släkt och dess skepp såld
Hollett, D From Cumberland to Cape Horn 225 kr
Holm-Petersen, Frode E W v d Hude & Sön 1852-1952 70 kr
Jerchow, Friedrich Knöhr & Burchard Nfl, Hamburg 1814-1989 såld
Kirk, Allan Fair Winds and Rough Seas. 160 kr
Laird, Dorothy Paddy Hendersson 185 kr
Larsson-Fedde, Torbörn Th Brövig 1890-1965 140 kr
Nikula, Oscar Malmska handelshuset i Jakobstad 200 kr
Porre, Eugen De 125 Jahre. F Reck & Co 1848-1973 125 kr
Reynolds, Ermine S & Martin, Kennerh R "A Singleness of Purpose" 165 kr
Rohrbach, H C Paul m.fl. FL A century and a quarter of Reederei F Laeisz. 325 kr
Rorbach, Paul m.fl. FL Die gesichte einer reederei såld
Savill, David Sail to New Zealand 215 kr
Syse, J P & Howells, Astri Wilh. Wilhelmsen 1861 - 1977 140 kr
Walker, David Champion of Sail 225 kr
Wätjen, Hans Weises im blauen Feld 175 kr
 
Resor och upptäcktsfärder
Arne, T J Svenskarna och √Ėsterlandet s√•ld
Aughton, Peter En legendarisk seglats såld
Beamish, Huldine & Mackenzie-Grieve, Averil A Voyage Round the World with captain James Cook i såld
Beijbom, Ulf Australienfararna 135 kr
Beijbom, Ulf Guldfeber 150 kr
Danielsson, Bengt & Burenhult, Göran I James Cooks kölvatten såld
Ehrensvärd, Carl August Resan til Italien och andra skrifter 175 kr
Ekvall, Sven & Wijkström, Christer Resan till S:t Barthélemy såld
Gisselquist, Christian & Tingbrand, Per Daniel Solander 1733-1782. Naturvetenskapsman och 150 kr
Gosselman, Carl August Resa i Columbia I-II såld
Greenhill, Basil James Cook. The Opening of the Pacific. 50 kr
Greenhill, Basil The Opening of the Pacific såld
Hedges, A A C The Voyages of Captain James Cook 85 kr
Henricson, Ingvar & Lindblad, Hans Tur och retur Amerika 150 kr
Hjärne, Harald Två svenska japanfarare såld
Hornborg, Eirik Under segel tll Antipoderna 185 kr
Hough, Richard The Blind Horn¬īs Hate s√•ld
Hultin, Måns Resa till Amerika 1864 med emigrantskeppet Ernst M 300 kr
Hägg, Christer Fregatten Eugenies Världsomsegling 400 kr
Höijer, Arvid & Forselles, Georg af Svenske greven av Alaska såld
Jacobsson, Nils Per Lindeströms resa till Nya Sverige 1653-1656. reserverad
Knös, Teodor Bilder ur lifvet i Australien 325 kr
Landström, Björn Havet utan ände 195 kr
Lensen, George Alexander Trading under Sail off Japan 1860 to 1899 250 kr
Ljungstedt, Anders An Historical Sketch of the Portuguese Settlements 225 kr
Macarthur, Antonia His Majesty¬īs Bark Endeavour s√•ld
Mullern, Gunnar Förste svensken i japan. Han som miste Formosa. 125 kr
Mörne, Håkan De äventyrliga vägarna 145 kr
Nörregaard, Georg Farefulde danske sörejser 120 kr
Paulin, Axel Svenska öden i Sydamerika reserverad
Paullin¬īs, Charles Oscar American Voyages to the Orient 1690-1865 185 kr
Pedersen, Erik Helmer Pionererne 145 kr
Proulx, Giilles Between France and New France. 160 kr
Rienits, Rex and Thea The Voyages of Captain Cook såld
Rietz, Rolf du William Bligh i Nyköping 90 kr
Schildt, Göran Resenärer i Floras rike 200 kr
Selander, Sten Linnélärjungar i frmmande länder 180 kr
Skottsberg, Carl Pehr Kalm, Levnadsteckning såld
Sparrman, Anders A Voyage Round the World with capatin James Cook i 200 kr
Staf, Nils Korvetten Carlcronas sista resa. Ett kompletterand 40 kr
Staf, Nils Korvetten Carlscronas sista resa 65 kr
Staf, Nils Korvetten Carlcronas sista resa 50 kr
Stamp, Tom & Cordelia James Cook Maritime Scientist såld
Svensson, Roland Hav och människor 150 kr
Sylvan, O R Korvettens Carlskronas sista resa såld
utan förf Biographie öfver Professoren, Doctor Anders Sparrm 150 kr
Willman, Olof En kort beskrivning på en resa till Ostindien och såld
Winquist, Alan H Scandinavians & South Africa såld
Åberg, Alf När svenskarna upptäckte världen såld
√Ėstberg, Carl Axel De f√∂rsta v√§rldsomseglingarna under svensk flagg s√•ld
 
Scriwshaw/Scrimshawristare
Barnes Jr, Clare John F Kennedy: Scrimshaw Collection 400 kr
Burrows, Fredrika Alexander The Yankee Scrimshanders 145 kr
Flyderman, E Norman Scrimschaw and Scrimshanders 300 kr
Frank, Stuart M Dictionary of Scrimshaw Artists 425 kr
Frank, Stuart M More Scrimshaw Artists 225 kr
Malley, Richard C Graven by the fishermen themselves. 250 kr
West, janet & Credland, Arthur G Scrimshaw: The Art of the Whaler 225 kr
 
Seder och bruk/övertro
Henningsen, Hnning Crossing the Equator. 475 kr
Koman, Kerstin Mynt under masten och vissla på vind - sjöliv och såld
 
Segel / Segelmakeri
Stockholms segelmakare såld
Berggren, Brit Sjömann og håndverker såld
Kipping, Robert Sails and Sailmaking såld
 
Segelfartyg
Adams, Bill Ships and Memories 425 kr
Aichelburg, Wladimir K.u.K. Segelshiffe in alten Photographien 360 kr
Alexander, Sir James The Albatross. A Voyage from Victoria to England. 100 kr
Anderson, John Coastwise Sail 110 kr
Anderson, John Last Survivors in Sail 125 kr
Anderson, John The Last Suvivors in Sail 85 kr
Anderson, John The Grain Race såld
Angel, W H The Clipper Ship "Sheila" 300 kr
Apollonio, Spencer The Last of the Cape Horners 350 kr
Arnold, Craig såld
Baker, William F Running her Easting Down 325 kr
Bateson, Charles Gold Fleet for California 225 kr
Bergström, Egil Linnéa en svensk fraktseglare såld
Blöss, Hans Glanz und Schicksal. Der "Potsi" und "Preussen" 325 kr
Bowden-Smith, E C Land Ho! 185 kr
Bowen, Frank C Sailing Ships of the London River 150 kr
Bowen, Frank C Sailing Ships of London River 185 kr
Bowness, Edward The Four-masted Barque 175 kr
Bradford, Gershom In with the Sea Wind 175 kr
Brennecke, Jochen Windjammer 175 kr
Brett, Henry White Wings 325 kr
Brett, Sir Henry White Wings 250 kr
Brettle, Robert E The Cutty Sark 100 kr
Brown, Alexander Crosby Longboat to Hawai 160 kr
Burmester, Heinz Drei schnelle Frachtsegler und ihre Zeit 200 kr
Burmester, Heinz Die Viermastbark Lisbeth ex Pendragon Castle 200 kr
Burmester, Heinz m.fl. Grossegler Rickmer Rickmers 215 kr
Cable, Boyd The World¬īs First Clipper 185 kr
Campell, G F China Tea Clippers 110 kr
Campell, George China Tea Clippers 360 kr
Carr, Frank CG m.fl. The Medley of Mast and Sail . A Camera record 1-2 950 kr
Carr, Frank G G The Cutty Sark and the Days of Sail 90 kr
Carr, Frank G G (and others) The Medley of Mast and Sail 1-2 700 kr
Chapelle, Howard The History of American Sailing Ships 475 kr
Chatterton, E Keble The Old East Indiamen 275 kr
Churchouse, Jack The PAMIR Under the New Zealand Ensign såld
Clamp, Arthur L The Loss of the Herzogin Cecilie on Ham Stone 25th 125 kr
Colton, J Ferrell Last of the Square-Rigged Ships 225 kr
Colton, J Ferrell Windjammers Significant 400 kr
Corlett, Ewan The Iron Ship Såld
Cormack, Neil W såld
Course, A G Windjammers of the Horn 200 kr
Course, A G Painted Ports. The Story of the Ships of Devitt & 220 kr
Course, A G The Wheel¬īs Kick and the Wind¬īs Song 190 kr
Crumlin-Pedersen, Ole Skonnerten Fulton af Marstal 125 kr
Culler, Carl C Five Hundred Sailing Records of American Built Shi 425 kr
Cunningham, R J & Mabee, K R Tall Ships and Master Mariners 160 kr
Dannevig, Birger Bark Pehr Uglands historie 400 kr
Dannevig, Birger Sydhavet i sol og storm 210 kr
Dannevig, Birger Skipene fra Norge 230 kr
Dannevig, Birger Bark Pehr Ugland¬īs historie. 280 kr
Darroch, Vin Barque Polly Woodside (Rona) 160 kr
Davidsson, Jan Viking Göteborg såld
Davidsson, Jan Viking såld
Davidsson, Jan Mentor ohoj såld
Davidsson, Jan De seglade för Göteborg såld
Davidsson, Jan Beatrice såld
Davidsson, Jan Forest Dream såld
Davidsson, Jan Sail Training Race 50 kr
Davidsson, Jan Dikt bidevind 150 kr
Davis, Charles G The Ways of the Sea 225 kr
De Long, Harriet Tracy Pacific Schooner Wawona 225 kr
Derby, W L A The Tall Ships Pass såld
Desmond, Shaw Windjammer. The book of the Horn. 350 kr
Djerf, Anders Våra segelfartyg 100 kr
Domizlaff, Hans Das Grosse Buch der PASSAT 290 kr
Domville-Fife, Charles W Epics of the Square-rigged Ships 325 kr
Domville-Fife, Charles W Square-Rigger Days 425 kr
Däbritz, Rainer & Quinger, Wolfgang Von der Fregate zum Vollschiff 150 kr
Däbritz, Rainer & Quinger, Wolfgang Die Brigg 140 kr
Edwards, Kenneth m.fl. The four-masted barque Lawhill 325 kr
Egan, Douglas Ship BENJAMIN SEWALL såld
Eklund, Hans Roslagens skutor 450 kr
Ericsson, Anders Svenska barkskepp och fullriggare under cirka 100 såld
Ervö, Jens Fem-mastaren 150 kr
Eskeröd, Albert Det seglade en roslagsjakt. SOFIA av Länna. 140 kr
Finch, Robert Coals from Newcastle 220 kr
Fletcher, R A In the Days of the Tall Ships såld
Funke, Sven Der Dreimastschoner "MARIANN" ex "Britannia" 125 kr
Furrer, Hans Jörg Die Vier- und Funfmast-Rahsegler der Welt 250 kr
Gardiner, Robert Sail¬īs Last Century 325 kr
Gardiner, Robert The Heyday of Sail 325 kr
Gerdau, Kurt Passat. Legende eines Windjammers. 260 kr
Gibbs, Jim Windjammers of the Pacific Rim 170 kr
Gibbs, Jim West Coast Windjammers 185 kr
Gibbs, Jim Pacific Square-Riggers 175 kr
Gillmer, Thomas C Pride of Baltimore 275 kr
Gleason, Madeleine Rowse The Voyages of the ship Revere 1849-1883 140 kr
Gordon, William & Landev, Hugh Windjammers 150 kr
Gosse, L O "Belem" 160 kr
Grant, Alison Sailing Ships & Emigrants in Victorian Times. 90 kr
Greenhill, Basil Merchant Schooners vol 1-2 425 kr
Greenhill, Basil The Ship. The life and death of the Merchant Saili 125 kr
Greenhill, Basil The Merchant Schooners Vol I-II 300 kr
Greenhill, Basil & Giffard, Ann Victorian & Edwardian Sailing Ships From Old Photo 165 kr
Greenhill, Basil & Giffard, Ann The Merchant Sailing Ship 185 kr
Greenhill, Basil & Hackman, John The Grain Races. The Baltic background. såld
Greenhill, Basil & Hackman, John Herzogin Cecilie. The life and times of a four-mas 350 kr
Grobecker, Kurt PASSAT Das abentueurliche Leben eines Windjammers. 150 kr
Gropallo, Tomaso Ultima Vela såld
Grube, Frank & Richter, Gerhard Bogen om de store sejlskibe 550 kr
Grönstrand, Lars Skeppsporträtt i ord och bild 400 kr
Grönstrand, Lars Gångna tiders skepp 525 kr
Grönstrand, Lars Tolv åländska seglare 325 kr
Grönstrand, Lars Hur seglades och manövrerades en bark? 100 kr
Grönstrand, Lars Tolv åländska seglare 300 kr
Grönstrand, Lars Utveckling av segel och rigg 100 kr
Grönstrand, Lars Anordningar för bärgande av märssegel. 90 kr
Hahn-Pedersen, Morten & Petersen Holger Munchaus PRINSEN og PRINSESSEN - to storsejlere fra Fanö 100 kr
Hamecher, Horst Königin der See Funfmast-Vollschiff "Preussen" 325 kr
Harrington, Rick & Sharron Artemis, Proud Before the Wind såld
Hartog, Jan de Segelfartyg 75 kr
Hauge, Thomas Stålbark såld
Hauge, Thomas De femmastede skaerriggere såld
Heckman, Richard Yankees under Sail 190 kr
Hegarty, Reginald B Birth of a Whaleship 350 kr
Hennessy, Mark W The Sewall Ships of Steel såld
Henricson, Ingvar Den nya Gerda och den gamla såld
Hjardar, Ulf Gad av Fredrikstad 1937-1987 110 kr
Hollett, D Fast Passage to Australia såld
Holm-Petersen, Frode Danske firmastskonnerter såld
Holm-Petersen, Frode Chin-Chin 190 kr
Holm-Petersen, Frode Barbados for order. Groller i Vestfarten. 160 kr
Holm-Petersen, Frode Kurs Hongkong 190 kr
Holm-Petersen, Frode Windjammers under the old elephant flag 185 kr
Holm-Petersen, Frode Under Sejl i Fjernöstlige Farvande såld
Holm-Petersen, Frode Spögelseskibe og Söelefanter 200 kr
Holm-Petersen, Frode & Kroman, Erik B Skibet 225 kr
Holmström, Erland Tekappseglingen Såld
Hornborg, Eirik Segelsjöfartens historia 325 kr
Howard, Lawrence C Log of the Edward Sewall 1911-1912 såld
Hubendick, Bengt Klipperskepp såld
Humbla, Philbert Briggen "Gerda" av Gefle 100 kr
Humbla, Philbert Briggen "Gerda" av Gefle 75 kr
Hume, Cyril L & Armstrong, Malcolm C The Cutty Sark and Thermopyle Era of Sail 225 kr
Hume, Cyril L & Armstrong, Malcom C Yhe Cutty Sark and Termopylae Era of Sail 175 kr
Hurst, A A The Call of High Canvas 275 kr
Hurst, Alex A Square-Riggers, The Final Epoch 475 kr
Hurst, Alex A Square-Riggers - The Final Epoch 425 kr
Huycke jr, Harald D To Santa Rosalia. Further and Back. 300 kr
Huycke Jr, Harald D To Santa Rosalia. Further and Back. 325 kr
Jebsen, Helmut Passat im Novembersturm 225 kr
Jennings, John Clipper Ship Days 165 kr
Jobé, Joseph Les Grands voiliers 250 kr
Jones, Priscilla Chronology of the Ship P R HAZELTINE 1875-1882 100 kr
Jones, Priscilla Chronology of the Ship P R Hazeltine 1875-1882 80 kr
Kaiser, Frederick F Built on Honor Sailed with Skill. The American Coa 450 kr
Karting, Herman Bark, Schoner und Galeas 225 kr
Keys, Dick & Smith, Ken Black Diamonds by Sea 85 kr
Klemme, Heinrich Segelschulschiff Gorch Fock 175 kr
Knight, Frank The Clipper Ship 225 kr
Kozian, Walter A Rahsegler, band I-III såld
Kristiansen, Thor. Det kommer skip 225 kr
Kristiansson, Gunnel Galatheas skeppsdagbok 150 kr
Kronholm, Jan "Jacobstads Wapen" 165 kr
Kåhre, Georg The Last Tall Ships såld
Kåhre, Georg The Last Tall Ships såld
Laing, Alexander American Sail. A Pictorial History. 140 kr
Laing, Alexander Clipper ships and their makers 165 kr
Laird, Dorothy Paddy Henderson. The Story of P.Henderson & Compan 225 kr
Landström, Björn Seglande skepp 125 kr
Laurence, Frederick Sturgis Coasting Passage 90 kr
Laursen, Andreas Danske småskibe 150 kr
Le Scal, Yves au temps des grands voiliers 1850-1920 250 kr
Leclercq, W L De Laatste Nederlandse Zeilschepen 145 kr
Lehmuskallo, OsmoI Lokikirja. Nelimastoparkki Lawhillin matkassa 1929 100 kr
Liewendahl-Lindblom, Regina Segelskepp i ord och bild 165 kr
Lille, Sten & Grönstrand, Lars Finlands Djupvattenseglare 475 kr
Lloyd, Lewis The Brig 'Susannah' of Aberdyfi 100 kr
Loney, Jack Falls of Halladale såld
Loney, Jack The Clipper Lightning in Geelong 1862-1869 85 kr
Longridge, C Nepean The Cutty Sark. The ship and a model. 275 kr
Longridge, C Nepean The Cutty Sark 225 kr
Lubbock, Basil The Down Easters. American Deep-water Sailing Ship 250 kr
Lubbock, Basil Coolie Ships and Oil Sailers 300 kr
Lubbock, Basil The Western Ocean Packets 425 kr
Lubbock, Basil The Colonial Clippers 375 kr
Lubbock, Basil The Log of the Cutty Sark 400 kr
Lubbock, Basil The China Clippers 400 kr
Lubbock, Basil The Blackwall Frigates 350 kr
Lubbock, Basil The Last of the Windjammers I-II 550 kr
Lubbock, Basil The Romance of the Clipper Ships 215 kr
Lubbock, Basil The Opium Clippers såld
Lubbock, Basil The Opium Clippers 200 kr
Lundström, Harry Från stormigt hav. såld
L√§rn, Ferd. √ĖRNEN 100 kr
MacGregor, David Merchant Sailing Ships 1850-1875 325 kr
MacGregor, David The China Bird 375 kr
MacGregor, David Merchant Sailing Ships 1815-1850 325 kr
MacGregor, David The Téa Clippers. Their history and development 18 375 kr
MacGregor, David Fast Sailing Ships. Their design and construction 350 kr
MacGregor, David Square Rigged Sailing Ships 185 kr
MacGregor, David Clipper Ships 225 kr
MacGregor, David Schooners in Four Centuries 250 kr
MacGregor, David Fast Sailing Ships 325 kr
MacGregor, David British & American Clippers såld
MacGregor, David Merchant Sailing Ship 1775-1815 såld
MacGregor, David R The Tea Clippers 375 kr
MacLean, Duncan Clipper Ships and Packets 180 kr
MacMullen, Jerry Star of India. The Log of an Iron Ship. 160 kr
Maitland, Derek Setting Sails såld
Manhoudt jr, Hidde Zeilschepen en hun tuigage 125 kr
Marquardt, Karl Heinz Captain Cook¬īs Endeavour s√•ld
Matheson, Marny Clippers for the Record såld
McGowan, Alan The Ship. The Centuary before Steam 125 kr
Metzelaar, A C Europa Ahoy! 125 kr
Meyer, Jurgen Segelschiffe auf alten Postkarten såld
Middendorf, F L Bemastung und Takelung der Schiffe Såld
Mierre, H C de Clipper Ships to Ocean Greyhounds 225 kr
Morris, Paul C Four Masted Schooners of the East Coast 220 kr
Morris, Paul C American Sailing Coasters of the North Atlantic 200 kr
Munthe af Morgenstierne, B von Danske sejlskibe 110 kr
Newby, Eric The Last Grain Race 175 kr
Newell, Gordon & Williamson, Joe Pacific Lumber Ships 190 kr
Nilsson, Anders Gerda - den sista briggen såld
Norrvik, Christer ALMA såld
Norrvik, Christer Briggen Carl Gustaf 125 kr
Norrvik, Christer Briggen Carl Gustaf 100 kr
Ohde, Manfred Passat. Neues Make-up fur eine alte lady. 275 kr
Olsson, Bertil Berta Maria af Mollösund 100 kr
Osler, A & Barrow, A Tall Ships, Two Rivers 275 kr
Oud-Alblas, A Blussé van De Geschiedenis van het Clippership 275 kr
Parker, John P Sails of the Maritimes 250 kr
Parker, W J Lewis The Great Coal Schooners of New England 1870-1909 200 kr
Parsons, Ronald Sail in the South 225 kr
Pearse, Ronald The Last of a Glorius Era 300 kr
Pedersen, Peter Die grosse Zeit der Windjammer såld
Petersen, Holger Munchaus Frem ad sövejen 145 kr
Petrejus, E W Nederlandse zeilschepen in de negentiende eeuw 225 kr
Petrejus, E W Het Schipvaart Uit. Onze zeilvaat in de negentiend 225 kr
Pettersson, Stig Roslagsjakter 100 kr
Pettersson, Stig S Roslagsjakter 125 kr
Randier, Jean Phares Carrés 160 k
Reinemuth, Rolf Master next GOD. Das buch der kapitane. 265 kr
Reinemuth, Rolf Master next God 145 kr
Reinemuth, Rolf Segel aus Downeast 140 kr
Reinemuth, Rolf Die "Bremer Esel" 125 kr
Reinemuth, Rolf Die schnelle Kathrin 150 kr
Reinemuth, Rolf Nymphe. Ein windjammer aus Wegesack. 110 kr
Ried, Walter Deutsche Segelschiffahrt seit 1470 200 kr
Riesenberg, Felix Cape Horn såld
Robinson, J China Clipper Masters. The Story of John Smith of 150 kr
Rogge-Ballehr, Elisabeth Schule der See. Viermastbark Herzogin Cecilie 225 kr
Rothe, Claus Das Segelschiff Krusenstern sålt
Runciman, Sir Walter Collier Brigs and their Sailors 375 kr
Röd, Hans Kr Pehr Ugland av Hvaler såld
Schmidt, Fred Windspiele der Kaliornien Fahrt 110 kr
Schmitt, Lou A All Hands Aloft 180 kr
Schulz, Guenter T Sailing Round Cape Horn 350 kr
Scott, J M The Great Tea Venture 140 kr
Sexton, Rae Before the Wind. 325 kr
Siem, O Seilskibenes glansperiode 100 kr
Sjöberg, Anton Briggen Svea av Timmernabben 90 kr
Sjöberg, Anton Skonertskeppet "Tärnan" av Timmernabben 100 kr
Sjöberg, Anton Det var en Brigg från Mönsterås såld
Smit, L & Hacquebord, H Nederlands zeilschepen 1880-1922 110 kr
Smit, L & Hacquebord, H Nederlandse zeilschepen 1813-1880 110 kr
Smith jr, Edward W Woraday Schooners såld
Smith, C Fox The return of the "Cutty Sark" 200 kr
Smith, C Fox There was a Ship 150 kr
Smith, C Fox The Return of the "Cutty Sark" 180 kr
Spengemann, Friedrich Afrikafahrer 125 kr
Spicer, Stanley T Master of Sail 175 kr
Spängemänn, Friedrich BREMEN 95 kr
Spängemänn, Friedrich Petroleumklipper 180 kr
Stammers, Michael K The passage Makers 425 kr
Steenstrup, Chr Firemastet fullrigger Lancing av Kristiania såld
Steiffert, Bo Gratitude. En skutas historia. 140 kr
Stenstrup, Chr Stålbark Lingard. Norges siste skvaerrigger. 120 kr
Stoltzman, Holger Fyra finländska djupvattensseglare såld
Stoltzman, Holger Fullriggaren Glenard från Helsingfors 1900-1901 90 kr
Story, Dana Hail Coumbia! The Raise and Fall of a Schooner. 200 kr
Svensson, Björn Pommern Maiehamn Från lastdragare till museifartyg 275 kr
Svensson, Björn O De sista fraktseglarna såld
Szymanski, Hans Deutshe Segelschiffe såld
Thomson, Majorie Jardine The Last Voyage of he Barque Intrepid 90 kr
Tod, Giles M S The Last Sail Down East 275 kr
Toivanen, Pekka Jacobstads Wapen 1797 145 kr
Traung, Olof Viking. Storseglare och skolskepp. 75 kr
Traung, Olof Vindarna förde dem framåt 225 kr
Uhlen, Horst PAMIR - 1952 nach Rio 140 kr
Underhill, Harald A Sailing Ship Rigs and Rigging såld
utan f√∂rf Capatin¬īs Album 175 kr
utan förf The Story of the KATHLEEN & MAY 50 kr
utan förf Norske Seilskuter såld
utan förf Norske Seilskuter 7 såld
Vensild, Henrik Jagten Urban af Svaneke 100 kr
Villiers, Alan The Makin of a Sailor 185 kr
Villiers, Alan Voyaging with the Wind 140 kr
Villiers, Alan The Sea in Ships såld
Villiers, Alan Cruise of the Conrad såld
Villiers, Alan Cruise of the Conrad såld
Villiers, Alan J Voyage of the "Parma" 375 kr
Villiers, Alan J The Cutty Sark. Last of a Glorius Era 190 kr
Villiers, Alan J By Way of Cape Horn såld
Villiers, Alan J The Sea in Ships såld
Wallace, Fredrick William Under Sail in the Last of the Clippers 185 kr
Waters, Sydney D PAMIR The Story of a Sailing Ship såld
Weibust, Knut Deep Sea Sailors 100 kr
Wells, Richard E The Vancover Voyages of the Barque PAMIR såld
Wiese, Eigel PAMIR. Die Lebensgesichte eines Segelschiffes. 275 kr
Wiese, Eigel PAMIR Die Lebensgesichichte eines Segelschiffes 225 kr
Wiese, Eigel Pamir. Die Lebensgeschichte eines Segelschiffes 200 kr
Williams, Peter J & Serle, Roderick Ships in Australian Waters 175 kr
Willner, Horst PAMIR ihr Untergang und die Irrtumer des Seeamtes. 185 kr
Willner, Horst PAMIR ihr Untergang und die Irrtumer des Seeamtes 165 kr
Wollentz, Claes Skutor ett seglande kulturarv 160 kr
 
Ship Sailing Cards
Forbes, Allan & Eastman, Ralph Other Yankee Ship Sailing Cards
Forbes, Allan & Eastman, Ralph Yankee Ship Sailing Cards
Forbes, Allan & Eastman, Ralph Yankee Ship Sailing Cards Volume III
 
Signalering/code lists
Anvisning för dag-, natt- och mist-signalering 180 kr
Kommersiella Signal-Coden 350 kr
Liste des Signaux Distinctifs des Navires Francais såld
Lijst van de Nederlandsche, Nederlandsch-Indische, såld
Lista Delle Navi Italiane co i Segnali Distintivi såld
--- Dag- Mist- och Natt-sgnaler till sjös och i hamn f 1.250 kr
--- Signaler och Instructioner för Skepp under Convoy 2.250 kr
Blomgren, Axel S Handbok i signalering 100 kr
Klint, Gust af & Krusenstierna, H von (red) Internationell Signalbok 350 kr
Luscombe, E et M (red) Langue Télégraphique Universelle ou Code de Signau 850 kr
Nordborg, Anshelm Modärn signalering 100 kr
Unger, Gunnar Sjömilitär handbok 85 kr
 
Sjöförsäkring
Det tredie skandinaviske söassurancemöde i Christi 115 kr
Sveriges Ångfartygs Assurans Förening 1872-1922 185 kr
Sjöförsäkrings Aktiebolaget Gauthiod Göteborg 1863 125 kr
Norrlands Ångfartygs Assuransförening. En femtioår 145 kr
Sydsvenska √Ėmsesidiga Fartygsf√∂rs√§kringsboalget H√§ 100 kr
Sydsvenska √Ėmsesidiga √Öngfartygsf√∂rs√§kringsbolaget 225 kr
√Ėmsesidiga Sj√∂f√∂rs√§kringsbolaget Sj√∂assuransf√∂reni 80 kr
Aalholm, O A & Bryn, Thor Arendals Forsikringsselskab AS 100 år 175 kr
Cockerell, H A L & Green, Edwin The British Insurance Buisness 1547-1970 175 kr
Dannevig, Birger Ved den gamle kongevej ... 185 kr
Huldén, K J Sjöassuransföreningen i Finland 1.8.1850 - 1.8.195 100 kr
Huldén, K J Suomen Merivakuutusyhdistys Sjöassuransföreningen 90 kr
Spooner, Frank C Risks at Sea 145 kr
 
Sjökort/sjömätning
Blewitt, Mary Surveys of the Sea 750 kr
Edgell, John Sea Surveys 90 kr
Ellsén, Albrekt Sveriges Sjökarta 1644-1944 60 kr
Howse, Derek &Sanderson, Michael The Sea Chart 165 kr
Ritchie, G S The Admirality Chart 180 kr
Skogman, C J A Minnesteckning öfver Gusatf af klint 150 kr
Warberg, Emil Om svenska Sjökarte-verket. såld
 
Sjömanskap
Undervisning för manskapet vid flottan. II Sjömans 200 kr
Undervisning för manskapet vid flottan. II Sjömans 200 kr
Undervisning för manskapet vid flottan. II Sjömans 175 kr
Sjömannakunskapens första grunder 300 kr
Biddlecombe, R N The Art of Rigging 450 kr
Frick, Carl Manöver med segelfartyg sammanbunden med Manöver m såld
Reagan, Paul M & Johnson, Paul H Eagle Seamanship 200 kr
 
Sjömanskyrkan/social verksamhet
Hofgren, Allan Gustaf Adolfs kyrkan i Liverpool 100 år 1884-1984. 75 kr
Hofgren, Allan (red) Svensk sjömanskyrka 100 år 1869-1969. 125 kr
Karlsson, Lennart Ett hem långt hemifrån 225 kr
Karlsson, Lennart Ett hem långt hemifrån 150 kr
Löfström, Inge En Psalm i Kajutan 140 kr
Renström, Carl I hamnar och storstäder 100 kr
 
Sjömansliv
Breve fra en sömand 100 kr
Lloyd¬īs Seaman¬īs Almanac 1894 125 kr
"Sinbad" Spin A Yarn Sailor 100 kr
Bakken, Asbjörn (red) Skib og Söfolk 140 kr
Bateson, Charles Gold Fleet for California 150 kr
Berndt, R v Das Illustrirte Seemansbuch 600 kr
Bone, David W The Brassbounder 175 kr
Boughton, George P Seafaring 240 kr
Brochmann, Diderick Cassiopeia 120 kr
Bullen, Frank T The Men of the Merchant Service 160 kr
Campell, Thomas E J A Windjammer¬īs Apprentice s√•ld
Carlsson, R E Västervikingar 100 kr
Creighton, Margret S Dogwatch and Liberty Days 200 kr
Doedens, A & Mulder, L De bark 'Sebastian Pot* en de laatste gloriedagen 125 kr
Ekelöf, Adolf Sjölif 950 kr
Eklund, Holger E Djuphavssjömän. Vakt och frivakt I 150 kr
Eriksen, Erling Förstereisgutten såld
Fingard, Judith Jack in Port 160 kr
Gerds, Peter Schiffstaufen und √Ąquatortaufen 140 kr
Greenhill, Basil & Stonham, Denis Seafaring under Sail 200 kr
Hahn- Pedersen, Morten I storm og stille - den sikre havn 180 kr
Hedenström, Harry Runt Hornet som kock 250 kr
Henningsen, Henning Crossing the Equator 250 kr
Henningsen, Henning Sömanden og kvinden 180 kr
Henricson, Ingvar Inte Bara En Skepparhistoria 145 kr
Hornborg, Eirik Martin Elfdahl 120 kr
Hubendick, Bengt Under salta segel såld
Hugill, Stan Sailortown 225 kr
Johnsen, Berit Eide Sjöfolkets hverdag 140 kr
Jupp, Ursula Deep Sea Stories from the Thermoplyae Club 200 kr
Klebingat, Fred K Christmas at Sea 135 kr
Kristiansson, Gunn Galateheas skeppsdagbok 125 kr
Laing, Alexander Clipper Ship Men 180 kr
Liljedahl, Ulla Kapten Nils Jacob Holm från Karlshamn 45 kr
Lubbock, Basil Deep Sea Warriors 425 kr
McLaren, Jack My First Voyage 150 kr
Newby, Eric Grain Race 270 kr
Newby, Eric Learing the Ropes 300 kr
Orud, Hilmar & Engesland, Rolf Kappseilas med "Christian Radich" 150 kr
Palmqvist, Charles Hamn och hav såld
Persson, John E Den vite mannens grav såld
Prins Wilhelm Alle mans katt 145 kr
Proulx, Gilles Between France and New France 165 kr
R√°cv, Istv√°n Die Seemanns Braut 150 kr
Ringheim, J C När jag gick till sjöss 90 kr
Shalimar ( F C Hendry) True Tales of Sail and Steam 200 kr
Smith, C Fox Ship Alley 225 kr
Stiansen, Lars Sjöfortellinger fra århundreskiftet 175 kr
Sundström, Pehr W Ur världshavens hävder 180 k
Traung, Olof Döden i vitögat 185 kr
Weuibust, Knut Deep Sea Sailors 140 kr
 
Sjömansvisor / Shanties
Abrahams, Roger D Deep the Water, Shallow the Shore 180 kr
Bager, Hans m.fl. Marstal S√łfolkenes Visebog s√•ld
Björklund, Anders Visor & verser från haven 100 kr
Bone, David W Capstan Bars 185 kr
Brochmann, Diderik Sjömannsviser 185 kr
Brochmann, Diderik Frivaktsviser (Sjömannsviser II) 180 kr
Bryggman, Lorentz Tjugofem sjömansvisor från Åland. såld
Buck, Fr Knurrhahn Seemannslieder und Shanties 2 125 kr
Claussen, Sören Chanteys 200 kr
Clements, Rex Manavilins 225 kr
Colcord, Joanna C Songs of American Sailormen 225 kr
Dibdin m.fl. Sea Songs and Ballads 425 kr
Doerflinger, William Main Shantymen and Shantyboys. Songs of the sailor and 350 kr
Eklund, Hans Wisor tillhörig Gustaf Lindström Sandhamn 90 kr
Espeland, Velle Blow Boys Blow 150 kr
Fowke, Edith Sea Songs and Ballads from Nineteenth Century Nova 185 kr
Fox Smith, C Rovings. Sea Songs and Ballads 225 kr
Fox Smith, C A Book of Shanties 200 kr
Harlow, Fredrick Pease Chanteying abord american ships. 275 kr
Healy, James N Irish Ballads and Songs of the Sea 135 kr
Hongelin, Anneli Rolling Home. Sea shanties. 150 kr
Hongelin, Anneli red En sjöman älskar havets våg 2 90 kr
Hugill, Stan Shanties from the Seven Seas såld
Hugill, Stan Songs of the Sea 350 kr
Hugill, Stan Shanties and Salors' Songs 275 kr
Ives, Burl Sea Songs of Sailing, Whaling and Fishing 50 kr
Jensen, Oscar Internationale Sömands-opsange "Chanties" med dans 250 kr
Jonsson, Bengt R Kom följ med mej på sjön ut. Till den svenska sjöm 90 kr
Kinsey, Terry Songs of the Sea 175 kr
Lantz, Monica Sjömansvisor 100 kr
Lantz, Monika Sjömansvisor 85 kr
Palmer, Roy The Oxford Book of Sea Songs. 185 kr
Prigge, Klaus "Knurrhahn" Seemnalieder und Shanties 125 kr
Roche, Chris Stand to yer ground 150 kr
Russell, Eric & Lovewell, Mark Songs of South Street - Street of Ships 125 kr
Sandvej, Knud m.fl. Lystige viser til s√łs 125 kr
Shay, Frank Deep Sea Shanties 600 kr
Shay, Frank American Sea Songs and Chanteys from the days of I 240 kr
Smith, Victor Gamle Sjömannsviser. Samlet fra Bergen og Vestland 240 kr
Sternvall, Sigurd Sång under segel såld
Strand, Oskar Styrman Strands visbok 400 kr
Tarr, John A Little Book of Songs of the Sea 125 kr
Tegtmeier, Konrad Alte Seemannslieder und Shanties. 150 kr
Törnblom, Folke H 60 visor från de sju haven. 150 kr
utan förf Sångbok för svenska flottan 150 kr
utan förf Le chant de marin 150 kr
utan förf Alla tiders favorit-sjömansvisor. 125 kr
Whall, W B Sea Songs and Shanties såld
 
Sjömedicin och hygien
Haeger, Knut Skörbjugg - sjömännens sjukdom 40 kr
Holst, Axel Om den norske skibs-beriberi og om skjörbuk 50 kr
Roddis. Louis H James Lind. Founder of Nautical Medicine 200 kr
Skragge, Niclas Nosologia Drottninghomensis eller Berättelse om De 800 kr
Volbehr, Klaus Gesundheit an Bord 100 kr
Watt, J (M.fl. editor) Starving Sailors 180 kr
Westerhult, Bo Om skjörbugg 60 kr
 
Sjöromaner
Andersen, Knud Luftspejlinger over blå örkener 45 kr
Asklund, Erik (red) Berömda författare från de sju haven 125 kr
Burns, Robert Poems 60 kr
Chicot (Eneroth, Carl) I skansen 90 kr
Conrad, Joseph Mörkrets hjärta 120 kr
Conrad, Joseph Karain och andra berättelser såld
Conrad, Joseph Fredlösa historier 125 kr
Conrad, Joseph I fjärran vatten 100 kr
Cooper, James Fenimore √Ąventyr p√• sj√∂n 95 kr
Davis, John The Postal Captain 90 kr
Davis, John Kommendör-Kaptenen, eller den Konstitutionle Vikin 650 kr
Eklund, Birgitta Resan med Seveness 45 kr
Falconer, Alexander Frederick Shakespeare and the Sea 150 kr
Holm, Ingvar (red) Havet 95 kr
Hornborg, Eirik Fortuna 200 kr
Lagercrantz, Olof Färd med mörkrets hjärta 125 kr
Lagerl√∂f, Erland Homeros¬ī Odyss√© 100 kr
Laing, Alexander Sjörået 125 kr
Lindell, Inger-Siw (red) Efterdyning 110 kr
Markus, Ivar På kryss med Monica 100 kr
Marryat, Frederick Sjökadetten 50 kr
Marryat, Frederick Newton Forster 50 kr
Marryat, Frederick Percival Keene 50 kr
Marryat, Frederick Peter Simpel 150 kr
Martinsson, Harry Kap Farväl! 60 kr
Martinsson, Harry Resor utan mål 100 kr
Masefield, John A Mainsail Haul 95 kr
Masefield, John A Tarpaulin Master 75 kr
Melville, Herman Billy Budd såld
Melville, Herman Moby Dick. Slutstriden 145 kr
Melville, Herman Redburn 125 kr
Melville, Herman Melville - en samlingsvolym 210 kr
Melville, Herman Moby Dick eller den vita valen 140 kr
Scott, Michael Tom Cringles loggbok 80 kr
Warner, Oliver Captain Marryat. A rediscovery. 65 kr
Woodroffe, Thomas Best Stories of the Sea 120 kr
Wyeth, N C Great Stories of the Sea and Ships 125 kr
 
Sjöräddning
Alverman, Gunnar Sjöräddningssällskapets Minnesskrift 1907-1997 såld
Cable, James A Lifeboatmsn¬īs Days 50 kr
Hansson, Hans Sjöräddningens historia såld
Jarlsbo, Lars & Nilsson, Per-Olof Välsignad kust 75 kr
Löfström, Frans Gammal trotjänare går i hamn 75 kr
Svalgaard, Robert Redningsvaesendet - 125 år 145 kr
Thagaard, Chr Lars kruses liv og levned 110 kr
 
Sjörätt/sjölagar
Sjölag, Svensk Författnings-samling 1891 nr 35 100 kr
Afzelius, I Sjölagen med förklaringar ur autentika källor samt 125 kr
Dahlström, Joh. N Den svenska privata sjörätten 90 kr
Flintberg, Jacob Albrecht Anmärkningar till Sweiges Rikes Sjö-Lag 425 kr
Flintberg, Jacob Albrecht Anmärkningar till Sweiges Rikes Sjö-Lag 450 kr
Gerentz, Sven Partrederiet i svensk sjöfartshistoria 40 kr
McFee, William The Law of the Sea 175 kr
Modéer, Kjell-åke 1667 års sjölag i ett 300-årigt perspektiv såld
Pineus, Kaj Assuradören hos dispachören såld
Stålhane, A R Sveriges tull- och sjöfartsförfattningar 250 kr
 
Sjöröveri/kapare
Chicot Alabama. Verldens rykbarast kapare 275 kr
Ericson, Lars Lasse i Gatan såld
Ericson, Lars Lasse i Gatan. Kaparkriget och det svenska stormak 140 kr
Kellberg, Per Lasse i Gatan -plundrare eller sjöhjälte? såld
Koll, Boris Kaperkaptajn Jens Lind . manden bag myten 125 kr
Olán, Eskil Sjörövarna på Medelhavet och Levantiska Compagniet 150 kr
Olán, Eskil Sjörövarna på Medelhavet och Levantiska Compagniet 135 kr
Petré, Asta och Jedeur-Palmgren, Gunnar Lars Gathenhielm. Kaparkaptenen från Onsala 1689-1 såld
Svalesen, Leif Slaveskibet FREDENSBORG og den sansk-norske slaveh såld
Traung, Olof Lars Gathenhielm såld
 
Skepparhistorier - skrönor
-g-. Skepparhistorier berättade af -g-. 200 kr
Björklund, Anders och Nordlinder, Gunnar Skepparhistorier. Skrönor från haven. 120 kr
Henningsen, Gustav Kunsten at lyve lodret 150 kr
Högberg, Olof Sjösagorna om late Jim 90 kr
Nilsson Piraten, Fritiof Skepparhistorier av mig själv och andra 125 kr
utan förf Utan kock. En skepparhistoria 300 kr
Vegenor, Sverre Jens Båtsmanns skipperskröner 200 k
 
Skeppsbyggeri/varv
Ruud, Arnt m.fl. Skibsbyggere i Drammen 250 kr
 
Skeppsbyggnadskonsten, allmänt
Abell, Sir Westcott The Shipwright¬īs Trade 225 kr
Abell, Sir Westcott The Shipwright¬īs Trade 200 kr
Desmond, Charles Wooden Ship-building 230 kr
Greenhill, Basil The Evolution of the Wooden Ship 275 kr
Halldin, Gustaf Skeppsbyggmästare Mariningejörer Kring ett jubileu 90 kr
Hasslöf, Olof Skeppsbyggnadskonstens teknologi 60 kr
Henchen, Folke Daniel af Thunberg och Blekinge 50 kr
Holmberg, G Skeppsbyggarsläkten Sheldon 50 kr
Rajalin, Thomas Nödig Underrättelse om Skieps-Byggeriet och det ut såld
Reed, E J Shipbuilding in Iron and Steel 2.275 kr
R√•lamb, √Öke Classon Skeps Byggerij eller Adelig √Ėfnings Tionde Tom s√•ld
Scheldon, Gilbert Om centro gravitatis uti et Skep, och om dess föde 375 kr
Story, Dana A The Building of a Wooden Ship 225 kr
Wikander, C.W. Praktisk lärobok i Skeppsbyggeri, Segelritningars såld
Witt, G C Chapmans paraboliska konstruktions-system tillämpa 1 250 kr
 
Skeppslistor
Sveriges skeppslista 1919 såld
Sveriges skeppslista 1945 såld
Sveriges skeppslista 1927 såld
Sveriges skeppslista 1923 såld
Sveriges skeppslista 1921 såld
Sveriges skeppslista 1910 såld
Det Norske Veritas. Skibsregister 1919. 750 kr
Det Norske Veritas. Skibsregister 1924. 575 kr
Lloyd¬īs Register 1913-14 Vol 2 Appendix 250 kr
Lloyd¬īs Confidential Index of British Sailing Vess s√•ld
Register over Norges Handelsflaate 1921 såld
Register over Norges Handelsflaate 1922 såld
Sveriges Ångfartygs Assurance Förening Register Bo 150 kr
Sveriges Ångfartygs Assurance Förening Register Bo 110 kr
Sveriges Ångfartygs Assurance Förening Register Bo 60 kr
Juhlin, Ludvig (redaktör) Sveriges skeppslista 1899-1900 såld
Paton, James & Holmberg, A P Förteckning öfver Sweriges handelsflotta jämte ett 1.850 kr
 
Skeppsmätning
Anderson, Anders Om svensk skeppsmätning i äldre tid 70 kr
Jansson, Sam Owen Om läst och lästetal 40 kr
Nilsson, Nils Gustaf Skeppsmätningen genom tiderna 45 kr
 
Skeppsporträttmålare
Tyvärr så finns det inga böcker i denna kategori.
 
Skillingtryck
Böök, Sigge N:o 129 Sex nya och glada visor 150 kr
utan förf Twänne wackra Sjömans Wisor 500 kr
utan förf Trenne alldeles nya och wackra Wisor 400 kr
utan förf Fyra alldeles Nya Wisor 400 kr
utan förf Fem utmärkt wackra Folk-Wisor 500 kr
utan förf Fyra de aldranyaste Wisor 250 kr
utan förf Ångfartyget Austrias Brand den 13:de September 185 325 kr
utan förf Nio utmärkt wackra och alldeles Nya Wisor 225 kr
utan förf Tre utmärkt wackra Wisor 275 kr
utan förf Fem ohyggligt wackra Wisor 225 kr
utan förf Twå wackra och alldeles Nya Wisor 250 kr
utan förf Sex wackra och alldeles Nya Wisor 200 kr
utan förf Fem alldeles Nya Wisor 150 kr
utan förf N:o 8 Fyra Wisor 275 kr
utan förf N:o 5 Sex Wisor 200 kr
utan förf N:o 7 Fem Wisor 200 kr
utan förf Fem alldeles Nya Wisor 150 kr
utan förf N:o 2 Nya Visor 125 kr
utan förf N:o 6 Sex Visor 150 kr
utan förf N:0 3 Sex alldeles nya Visor 125 kr
utan förf N:o 2 Fem utsökt vackra och alldeles Nya Visor 150 kr
utan förf N:o 5 Nya vackra Visor och Sånger 150 kr
utan förf Fem alldeles Nya Wisor 125 kr
utan förf N:o 38 225 kr
utan förf N:o 60 Fem rafflande och pigga visor 150 kr
utan förf N:o 13 Sånger eller Visor från Sveriges bygder och 125 kr
utan förf N:o 124 Nya vackra Valser och Stepper 150 kr
utan förf N:o 140 Sju klämmiga visor 125 kr
utan förf N:r A 153 Wisor 100 kr
utan förf N:o 174 Nya Visor 100 kr
utan förf N:o 81 Fem rara och nya Visor 150 kr
 
Skolfartyg
The Joseph Conrad 1882-1982 100 kr
Burmester, Heinz Segelschulschiffe rund Kap Horn 145 kr
Eckardt, Gerhard Die Segelschiffe des Deutschen Schulschifff-Verein 175 kr
Eckardt, Gerhard Vollschiff: "Schulschiff Deutschland" 140 kr
Fornander, Kjell Atlantica 275 kr
Hurst, A A The Sailing School-Ships 100 kr
Ludwig, Otto Danske skoleskibe gennem 67 år 60 kr
Lund, Kaj Training Vessels under Sail 160 kr
Petersen, Holger Muchaus Frem av sövejen 150 kr
Renson, Hubert Historie des Naviers-Ecoles Belges de 1857 a 1932 125 kr
Simonsen, Gerhard Reise ohne Wiederkehr 125 kr
Traung, Olof Skolskeppsfrågan 100 kr
Underhill, Haraold A Sail Training and Cadet Ships såld
Vos, Alex de Opleidingsschip Mercator 90 kr
 
Slaveri/slavtransport
Med Slaver, Elfenben og Gull. 35 kr
Berg, Marcus Beskrifning öfver barbariska slafveriet uti kejsar 100 kr
Borg, Eskil Svenska konsuler och slavar i barbareskkaparnas Tr 135 kr
Hansen. Thorkild Slavernes skibe 175 kr
Skytte, Göran Kungliga svenska slaveriet 85 kr
 
Stuveri/hamnarbetare
Björklund, Anders & Papp, David Sjöfartsyrken i hamnstaden Gävle 110 kr
Stevens, Robert White On the Stowage of Ships and their Cargoes 700 kr
 
Särskilda orter
Lännabygden III 150 kr
Stockholms Ångbåtssjöfart 300 kr
Byen og de bugnende seil 160 kr
Historisk Tidskrift för Finland nr 3 1988 såld
Aadne, Gunnar H Sjöfartsbyen Holmestrand såld
Alexandersson, Gunnar Segelfart och skeppsbygge i Bergkvarabygden 1815-1 100 kr
Alexandersson, Gunnar m.fl. På segelfartygens tid. Skepp och sjöfolk i sekelsk 125 kr
Allaby, Eric Shipbuilding in the Maritimes 90 kr
Anderson, Ernest B Sailing Ships of Ireland 300 kr
Bainbridge, George The Wooden Ships and Iron Men of the Cornish China 110 kr
Baker, Victoria A & Dutton, Diana From Sail to Steam 100 kr
Berg, Adolph Under hvite seil 150 kr
Berg, Kerstin G:son Redare i Roslagen 200 kr
Berggren, Åke & Bergstedt, Per Piteå sjöfart såld
Bjurling, Oscar Industri, handel och sjöfart 1645-1800 90 kr
Bouquet, Michael Westcountry Sail. Merchant shipping 1840-1960. 180 kr
Brange, Ivar Brantevik. Fiskarena, sjöfararna och deras båtar. såld
Burman, Jose The Bay of Storms 200 kr
Burton, Valerie Liverpool Shipping, Trade & Industry 100 kr
Bygholm, Henrík Skuder og skippere i Klitmöller - blade af skudefa 200 kr
Bågenholm, Ragnhild Land och hav 175 kr
Campell-Jones, Susan Welsh Sail såld
Campodonico, Pierangelo La Marineria Genovese dal Medioevo all¬īUnita d¬īIta s√•ld
Carse, Robert Ports of Call 185 kr
Castle, Colin M A Legacy of Fame 90 kr
Coats, Austin Whampoa. Ships on the Shore 200 kr
Cooke, Sholto The Maiden City and The Western Ocean 140 kr
Dannevig, Birger Farsunds Sjöfarts Historie Såld
Davidsson, Jan Skepp och sjömän 120 kr
Davidsson, Jan Fiske och sjöfart i gamla Råå 100 kr
Eames, Aled Shrouded Quays såld
Eames, Aled The Twilight of Welsh Sail 150 kr
Eames, Aled Ships & Seamen of Gwynedd 75 kr
Eames, Aled Ships and Seamen of Anglesy 1558-1918 325 kr
Edvardsson, Thomas Segelskutor och sjöfolk i Blekinge såld
Elo, Ilmari (red) Tre Lovisor till havs för vind, ånga och motor såld
Engebretsen, Knut W Fredrikstadskuter på de syv hav 225 kr
Eriksson, Olof S Lerbergets fiskeläge genom tiderna 80 kr
Erntgaard, Sophus Marstal og dens skippere på New Foundlandsfarten 50 kr
Finstad, Håkan Blandt fiendtlige fregatter og i prisonens kvalm 160 kr
Fjellsson, Sigvard m.fl. Kungsviken. Båtbyggarort på Orust. såld
Fogelberg, Torbjörn Hallands hantverk och industri, kommunikationer , 100 kr
Frederiksen, Niels Sönderho. En skipperby i Vadehavet. 160 kr
Fredholm; Bengt Skeppsbroadel och Djurgårdsvarv. Släkten Fredholm. såld
Froholdt, Per Groller og skibe - en historie om Marstal 85 kr
Fyfe, Dorothy M Maritime History of Wallaroo 135 kr
Garnert, Jan I dialog med historien 100 kr
Gehrke, Ulrich Die Schiffe von Kollberg Såld
Gerstenberger, Heide Von Land zum Land 120 kr
Goodwin, George W Tall Ships of Newburyport 130 kr
Gottfredsen, Emil Rudköbing skibe 175 kr
Greenhill, basil & Giffard, Ann Westcountrymen in Prince Edward¬īs Isle s√•ld
Grill, Erik Fjärbaggarnas kalkfart på Gotland 1688-1709 Såld
Gustafsson, Allan Åboländsk bygdesjöfart under segel 200 kr
Gustafsson, Allan Män ioch skepp. Åboländsk bygdesjöfart under segel 200 kr
Gustafsson, Allan Winden bar hem. Åboländsk skutfart. 225 kr
Gustafsson, Allan Gynnande Wind I-II 375 kr
Hackman, John Bygdesjöfart i Nagu under 1800-talet 140 kr
Hahn-Pedersen, Morten Fanö i sejlskibstiden såld
Haller, Patrik Boken om Hov. Torekov, Båstad och Västra Karup 145 kr
Hansen, H & Knap, J Seilskip i Sandar og Sandefjord såld
Harvey, Wallace The Merchant Ships of Whitstable 200 kr
Hedges, A A C East Coast Shipping 125 kr
Henricson, Ingvar Inte Bara En Skepparhistoria 160 kr
Hignett, H M A Second Merseyside Maritime History 100 kr
Hill, John C G Shipshape & Bristol Fashion 150 kr
Hofrén, Manne Oskarshamn 1856-1956 såld
Holm-Petersen, Frode Aerö-Sejlskibe 750 kr
Holm-Petersen, Frode Maritime minder fra Svendborgsund såld
Holm-Petersen, Frode Maritime minder fra Limfjorden såld
Holm-Petersen, Frode Maritime minder fra Grönlandsfarten 150 kr
Holm-Petersen, Frode Maritime minder fra Marsta og √Ąr√∂k√∂bing 150 kr
Holm-Petersen, Frode Maritime minder fra Fanö 150 kr
Holm-Petersen, Frode Langfarere fra Marstal såld
Holm-Petersen, Frode De sejlede ud fra Marstal 200 kr
Holm-Petersen-Frode Söfolk og skibe fra Thuröbund Såld
Hughes, Henry Immortal Sail 140 kr
Höglund, Helge På skeppsbyggarnas tid 100 kr
Höver, Otto Von der galiot zum funfmaster 250 kr
Jacobsson, Kjell (red) Skaftö Sjöhistoria Del 1 & 2 såld
Jedeur-Palmgren, Gunnar Onsala första galjot 1693-1710. 45 kr
Jenkins, J Geraint Maritime Heritage 185 kr
Johnson, D South Shields in old picture postcards 90 kr
Johnson, Harry & Lightfoot, Frederick S Maritime New York in Nineteenth-Century Photograph 125 kr
Kelosto, Kerttu & Koskinen, Vappu-Erika Rauman Viimeiset Purjelaivat 200 kr
Kemble, John Haskell San Francisco Bay 175 kr
Keys, Dick & Smith, Ken Black Diamonds by Sea 120 kr
Kittredge, Henry C Shipmasters of Cape Cod 125 kr
Kristiansson, Gunnel Beslagna segel 200 kr
Krogh-Jensen, G Den thylandske skudefart 100 kr
Kroman, E Marstal söfart indtil 1925 375 kr
Kromann, N M Fanö Sömaend i storm og stille 300 kr
Kugler, Richard C (ed) New Bedford & Old Dartmouth. A Portrait of a Regio 225 kr
Kull-Poutanen, Margareta Allmogesjöfart i Närpes under 1800-talets senare h 160 kr
Kåhre, Georg Sjöfart och skeppsbyggeri på Åland 95 kr
Lachs, Johannes Schiffe aus Bremen 250 kr
Lindström, Selma Ursvikens hamnepok. Miljö och männskor. 150 kr
Lisberg-Jensen, Ole Skutfarten på Ven 1875-1960 såld
Ljungström, J & Nordlund, H Det seglade en Björkö-brigg 125 kr
Lockett, Alan Northwestern Ships and Seamen 125 kr
Loney, Jack Ships and Seamen off the South Coast 140 kr
Lorentzen, Bernt Bergen og Sjöfarten I 150 kr
Luden, Walter Föhrer Seefahrer und ihre Schiffe 190 kr
Lundberg, Birger (red) Sågverk och människor 150 kr
Lundberg, Petrus Historik över Sandviks Sågverk med glimtar ur bygd 95 kr
Lundgren, Knut √Ėland, Brottsling, B√∂del, Strandade skepp 140 kr
Lång, Helmer (red) Skånska städer och landskap 130 kr
Löf, Axel Em & Ernvik, Arvid Kristinehamns historia I-III såld
Löfström, Frans Kring Sandhammaren 175 kr
Löfström, Frans Från segelfartygens dagar såld
Löfström, Frans Kring Sandhammaren 145 kr
Macarthur, Walter Last Days of Sail on the West Coast såld
McKay, Richard South Street. A Maritime History of New York 225 kr
Meyer, Jurgen Vom Moor zum Meer såld
Meyer, Jurgen 150 Jahre Blankeneser Schiffahrt 1785-1935 325 kr
Meyer, Jurgen Hamburgs Segelschiffe 1795-1945 såld
Moberg, Arvid Sjöstad. Skeppsbyggnad och sjöfart i Luleå under 3 200 kr
Moberg, Arvid Sjöstad 190 kr
Mortensön, Ole Faaborgs skibsfart 1800-1920 175 kr
Mortens√∂n, Ole m.fl. Sejladsen fra Det sydfynske √Ėhav 50 kr
Mölbjerg, Ingvard Havbönder bag Tannis Bugt 85 kr
Möller, Anders Monrad Köbenhavns handelsflåde 1814-1832 100 kr
Mörkegaard, Ole m.fl. Jörge Bruhn. söfart og söfolk fra Aabenraa 1781-18 70 kr
Nielsen, Arthur Mandals Sjöfartshistorie fra 1850 125 kr
Nielsen, Arthur W & Olsen, Olav Mandals Sjöfartshistorie 1790-1990 240 kr
Nielsen, J P Ryggen mod Vesterhavet såld
Nilson, Anders √Ėl√§ndska segel 200 kr
Nordén, Hjalmar Skepp, Skeppare, Skeppsredare på 1800-talet i Härn 190 kr
Norrvik, Christer Stad under segel såld
Ohrelius, Bengt Sjöfarten på Stockholm 1932-1982 225 kr
Olin, Car-Erik Åbo Sjöfars Historia I-III 600 kr
Olsen, Johannes Den sydfynske ejlskibsfarts historie 400 kr
Olsson, Rganar (red) Sjömän, fartyg och samhälle. 200 kr
Osler, A & Barrow, A Tall Ships - Two Rivers 170 kr
Packard, Aubigne Lermond A Town That Went to Sea 165 kr
Packard, Aubigne Lermond A Town That Went to Sea 165 kr
Papp, David Åländsk allmogeseglation såld
Parker, John B Cape Breton/Ships and Men såld
Parsons, Ronald Southern Passages 300 kr
Parsons, Ronald Ships of Australia and New Zealand before 1850 225 kr
Pedersen, Erik Med sejl damp og motor 185 kr
Pettersen, Lauritz Bergensk sjöfart i 900 år 75 kr
Pettersen, Lauritz Bergen og Sjöfarten III 180 kr
Picard, Henri Marseille & Marine en bois 1860-1925 200 kr
Pickett, Gertrude M Portsmouth¬īs Heyday in Shipbuilding 125 kr
Pietsch, Ulf die Lubecker Seeschiffahrt vom Mittlealter bis zur såld
Ponsford, Clive N Topsham and the Exe Estuary såld
Rabbel, Jurgen Rostocks eiserna segler 200 kr
Rasmussen, Alan Hjort Ribes skibsfart efter 1850 150 kr
Rasmussen, Alan Hjort Skudefart og Limfjordshandel 100 kr
Rasmussen, Alan Hjort Ribe skibsfart efter 1850 125 kr
Rollof, Yngve √Ölabodarna 125 kr
Rollof, Yngve Från Ålakusten till Kap Horn 90 kr
Rowe, William Hutchinson Shipbuilding days and Tales of the Sea in Old Nort 185 kr
Rowe, William Hutchinson Shipbuilding in Casco Bay 1727-1890 140 kr
Rowe, William Hutchinson The Maritime History of Maine såld
Rubarth, Alfred Stralsunds Segelschiffe, ihre Kapitäne und Schicks 225 kr
Rubarth, Alfred Die Barther Segelschiffe und ihre Kapitäne 1815-19 såld
Rönne, Bent Vedsted Småskibsfarten fra Egernsund og Fjordegnen 160 kr
Sager, Eric W & Fischer, Lewis R Shipping and Shipbuilding in Atlantic Canada 1820- 60 kr
Sandelin, Stig S√• var det f√∂rr i √Ėregrund s√•ld
Sandklef, Albert Västkustens allmogesjöfart 1575-1850 såld
Seland, Johannes Rederen og Skibet 285 kr
Simper, Robert Scottish Sail 200 kr
Simper, Robert North East Sail 200 kr
Sjöberg, Anton Några segelfartyg från Timmernabben såld
Skanse, Peter (red) Segla för Tjörn 195 kr
Skoglund, Gösta (red) Norrhälsningar från 400-årigt Hudiksvall 100 kr
Smith, Philip Chadwick Foster Philadelphia on the River 350 kr
Snellman, P W Oulun laivoja ja öaivureita 1816-1875 250 kr
Stammers, M K West Coast Shipping såld
Stanford, Peter A Walk through South Street in the Afternoon of Sa 90 kr
Strandell, Birger En bok om Strömstad 165 kr
Sundelöf, Hjalmar Lerhamn 125 kr
Therkildsen, Marianne Drag√∂r - Skipperbyen ved √Ėresund s√•ld
Thomsen, Ludvig Kolding Sejlskibe 150 kr
Thue, Johs B Bergen og Sjöfarten II 180 kr
Toll, J Roger Häveröbriggar såld
Tving, R Traek af grönlandsfartens historie såld
Unger, Gunnar Skeppsholmsbilder 325 kr
utan förf Old Shipping Days in Boston 125 kr
Valinder, Göran Båtskeppare Johannes Johansson Hasse på Donsö - sl 180 kr
Varjonen, Kaiku Meren ja Jumalan armoilla 185 kr
Wallace, Fredrick William Record of Canadian Shipping såld
Williams, Caroline From Sail to Steam 225 kr
Williamson & Joe & Gibbs, Jim Maritime Memories of Pudget Sound såld
Winberg, Lars-Åke & Söderström, Sverker Farfars Båtar 150 kr
Åhlund, Bernt Pataholm såld
√Öhlund, Bernt Timmernabben 120 kr
Åhlund, Bernt Sjöfart och skeppsbyggeri i Timmernabben såld
√Ėfwerberg, Ingvar Historiskt hittegods 125 kr
 
Tidskrifter
Sea Breezes 1 400 kr
Märsrutan 2.200 kr
 
Tulltaxor
D¬īAubign√©, Chr √Ėresundska tulltaxan 375 kr
 
Tullväsende/kustuppsyning
Olsen, Gunnar (m.fl.`) De danske straeder og √Ėresundstolden 50 kr
Svalgaard, Robert Krydstoldvaesendet 175 kr
 
Uniformer och vapen
Dickens, Gerald The Dress of the British Sailor 80 kr
Halldin, Gustaf Skeppsmästare Mariningenjörer 75 kr
 
Uppbeggelig och religös litteratur
Ljungberg, E (red) I storm och stiltje 75 kr
 
Valfångst
Adamson, Peter The Great Whale to Snare: The Whaling Trade of Hul 90 kr
Andersson, Sven Valfångardagböcker förda på Åbo-skeppen "Suomi" oc 100 kr
Ashley, Clifford W The Yankee Whaler 350 kr
Bllen, Frank T Kaskelotten 135 kr
Bullen, Frank T The Cruise of the "Cachalot" 120 kr
Church, Albert Cook Whale Ships and Whaling 200 kr
Davoll, Edward S The Captain¬īs Specific Orders on the Commencement 85 kr
Dickerman, Marion The Story of the Last of the Old Whalers. "Charles 95 kr
Dow, George Francis Whale Ships and Whaling 650 kr
Dow, George Francis Whale Ships and Whaling 325 kr
Forbes, Alan (red) Whale Ships and Whaling as portrayed by Benjamin R 90 kr
Grant, Gordon Greasy Luck 425 kr
Grant, Gordon Greasy Luck 185 kr
Halet, Nelson Cole Whale Hunt 180 kr
Hall, Elton W Sperm Whaling from New Bedford. 425 kr
Hauge, Thomas Captain Crawfurds dagbok 225 kr
Heffernan, Thomas Farel Stove by a whale. Owen Chase and the Essex. 325 kr
Heffernan, Thomas Farel Stove by a Whale 160 kr
Henderson, David S Fishing for the Whale 90 kr
Leavitt, John F The Charles W Morgan 350 kr
Martin, Kenneth R Whalemen and Whaleships of Maine 110 kr
Maury, Nannie Belle Whalers and Whaling 350 kr
Mrantz, Maxine Hawaii¬īs Whaling Days 90 kr
Munzing, Joachim Der Historische Walfang in Bilden 190 kr
Munzing, Joachim Die Jagd auf dem Wal 125 kr
O¬īMay, Harry Wooden Hookers of Hobart Town 165 kr
Sherman, Stuart C The Voice of the Whaleman 375 kr
Stackpole, Eduard A The Sea-Hunters. The Great Age of Whaling. 275 kr
Stackpole, Eduard A The Charles W Morgan. The Last Wooden Whaler. 350 kr
Whipple, A B C Yankee Whalers in the South Seas 125 kr
 
Varv
Där skepp bygges .... en utställning om Oskarshamn 120 kr
Arbell, G & Humbla, Ph Gävle Varvs- & Verkstads Nya AB 1873-1948 375 kr
Dahlin, Georg Helsingborgs Varfs Aktiebolag 1866-1941 425 kr
Forsmarker, Karl-Erik Stockholms stads skeppsvarv 1687-1694 90 kr
Hahn-Pedersen, Morten Jacobsens Plads 50 kr
Karting, Herbert Vom Hoz zum Stahl. Band I. (1860-1909) 225 kr
Kludas, Arnold Rickmers 150 jahre Schiffbau & Schiffahrt 225 kr
Myran, Henrik Fra seil til damp. 150 kr
Nikander, Gabriel Gamla byggnadsplatser och skeppsvarv i √Ėsterbotten 80 kr
Toivanen, Pekka Bröderna Mommas skeppsvarv i Jakobstad 1666-1672. 125 kr
Vogt, L J Skibsbyggning i Moss I-II 300 kr
 
Vasa, regelskeppet
Borgenstam, Curt & Sandström, Anders Varför kantrade Vasa? 60 kr
Cederlund, Carl Olof Folket som byggde Wasa 120 kr
Hafström, Georg Utblickar kring tillkomsten av skeppet WASA 100 kr
Matz, Erling Vasa 60 kr
Schoerner, Gunnar Regalskeppet 125 kr
Schoerner, Katarina Det seglande skeppet 90 kr
 
Verktyg
Dahl, Börge Gammelt varktöj 125 kr
Horsley, John E Tools of the Maritime Trades såld
Sloane, Eric a MUSEUM of early American Tools 185 kr
Sloane, Eric A Museum of Early American Tools 220 kr
 
Vikingatid
Tyvärr så finns det inga böcker i denna kategori.
 
Votivskepp
Berg, Jonas Votivskepp I - II 300 kr
Bjering, K B Det nya votivskeppet i S:t Nicolai kyrka såld
Henningsen, Henning Kirkeskibe og kirkeskibsfester 150 kr
Kjerrulf, Harald Votiv- och kyrkskepp - historiska glimtar såld
Nilsson, Anders Kyrkskeppen ber√§ttar om Sj√∂fart och Historia p√• √Ėl 150 kr
Nilsson, Anders Kyrkskeppen ber√§ttar om sj√∂fart och historia p√• √Ėl 140 kr
Rönn, Gunnar & Krogh, Jens Kirkeskibe i Ringkjöbing Amt 125 kr
Steusloff, Wolfgang Votivschiffe. 150 kr
Steusloff, Wolfgang Votivschiffe 180 kr
Strand, Sören Votiv- och prydnadsskepp på Gotland 150 kr
Strand, Sören Votiv- och prydnadsskepp på Gotland 125 kr
Söhne, Heinrich Möller Kirkeskibe i Danmark og de tidigere hertugdömmer S 200 kr
Söhne, Heinrich Möller Kirkeskibe 165 kr
Thalund, Henning Fynske kirkeskibe 180 kr
Tollesson, Håkan Kyrkskeppen vid Västerhavet 165 kr
Tollesson, H√•kan Kyrkskepp i kustbygd ¬ī165 kr
 
Vrak / Sjöolyckor
The Savage Sea 180 kr
Beretningen om Flora¬īs forlis 45 kr
--- Svenska Handelsflottans Krigsförluster åren 1914-1 425 kr
Ahlström, Christian Sjunkna skepp Såld
Allaby, Eric "The August Gale" 60 kr
Barnaby, K C Some Ship Disasters and their Causes 175 kr
Boberg, Kurt & √Ėhman, Alf Vrak och sj√∂olyckor vid V√§sterbottens kust. s√•ld
Brange, Ivar Skonertskeppet Ideal. Kollisionshaveri 1903. 45 kr
Bruce Scott, R "Breakers ahead!" 135 kr
Bölk, Walter Strandungen und Seeunfälle an der hinterpommersche 225 kr
Bölk, Walter Strandungen und Seeunfälle an der pommerschen Kust 190 kr
Bölk, Walter & Landschof, Erich Schiffe in not 225 kr
Carter, Clive Cornish Shipwrecks 1-2 325 kr
Cedergren, Allan Farlig kust såld
Cederlund, Carl Olof The Old Wrecks of the Baltic Sea 275 kr
Chapman. Gifford D Kangaroo Island Shipwreck 125 kr
Charlwood, D E The Wreck of the Loch Ard. End of a ship. End of a 130 kr
Charlwood, Don Wrecks & Reputations 140 kr
Clamp, Arthur L Shipwrecks around Bigbury Bay 60 kr
Couling, David Wrecked on the Channel Island 150 kr
Cowan, Rex Castaway & Wrecked 145 kr
Cresswell, John P The Loss of the Herzogin Cecilie 100 kr
Dahl, P Chr Strandninger og strandningsgods 160 kr
Dahlgren, Hans & Runnerström, Bengt-Arne ALEXANDRA - Sista resan 125 kr
Fay, Charles Edet Mary Celeste. The Odyssey of an Abandoned Ship 240 kr
Fisher, John Storms 135 kr
Fisher, John Storms 135 kr
Forbes, R B Notes on some few of the wrecks and rescues during 675 kr
Foss, William O The Norwegian Lady and the Wreck of the Dictator 125 kr
Gibbs, James A Shipwrecks of the Pacific Coast 175 kr
Gibbs, James A Pcific Graveyard 160 kr
Gibbs, Jim Peril at Sea 160 kr
Goddard, Ted Pembroksshire Shipwrecks 150 kr
Godfrey, Arthur & Lassey, Peter J Shipwrecks of the Yorkshire Coast 135 kr
Grandjean, Louis E Skibbruddets saga 150 kr
Hamilton, E P The Wreck of the Indian Chief 50 kr
Hansen, S Manöe Strandninger og redningsaktioner fra Skallingen ti 225 kr
Hawkey, Arthur Black Night off Finisterre 165 kr
Heijstek, P & Veldhoven G R van In het zicht van de haven 225 kr
Hilsted, Finn Beretningen om et forlis 140 kr
Houter, Jan Strandingen et reddingen rond het eiland Vlieland 110 kr
Ingram, C W N & Wheatley, P O New Zealand Shipwrecks 1795-1960 250 kr
Johansson, Ulf H Skeppsbrott i Västerhavet 45 kr
Johansson, Ulf H Skeppsvrak på Västkusten 50 kr
Jordan, Christopher The Berrow Wreck 50 kr
Lacroix, Louis Les Tragédies de la Mer aux derniers jours de la V 145 kr
Larn, Richard Goodwin Sands Shipwrecks 175 kr
Laursen, Andreas Strandninger og forlis 150 kr
Loney¬īs, Jack Wrecks Along the Great Ocean Road 100 kr
MacKenzie, J M The Reacock From The Sea and The Mysteries of the 125 kr
MacKenzie, Margaret E Shipwrecks 150 kr
Miller, Peter C Galloway Shipwrecks 200 kr
Mills, Norrie Shetland Shipwrecks 75 kr
M√∂lbjerg, Ingvard "Aedel¬īs" forlis ved Egernsund 60 kr
Nielsen, Peter Sögaard & Friis, Jörgen Et skibsforlis ved Marstal 85 kr
Norman, Gert Skibsvrag ved vestkysten. Fra Thyborön til Fjaltri 150 kr
Pedersen, Erik Bornholmske strandninger Bind I-II 375 kr
Pedersen, Peter Strandung und Schiffbruch. 275 kr
Peter, Karl H Der Untergang der Niobe 125 kr
Picard, Henri Naufrages & naufrageurs 45 kr
Rodgers, Stanley Barenetha Rock 190 kr
Rogers, Stanley Barenetha Rock 90 kr
Smith, Graham Shipwrecks of the Bristol Channel 140 kr
Stick, David Graveyard of the Atlantic. 185 kr
Stoneham, Denis (ed) On the Rocks 55 kr
Sörenson, Reiners Skeppsbrott 145 kr
Sörenson, Reiners Skeppsbrott och vrakfynd i farvattnen runt Kalvö 180 kr
Sörenson, reiners Skeppsbrott och vrakfynd i farvattnen runt Kalvö 150 kr
Zinck, Jack Ship Wrecks of Nova Scotia Vol I & II 225 kr
 
√Öminnelsetal/likpredikningar
Högström, Pehr Åminnelse-tal öfver Kongl. Vetenskaps Academiens f 90 kr
Högström, Pehr Åminnelse-tal öfver .... Her Gustaf Fredrich Lejon 175 kr
Sjösten, Carl Gustaf Åminnelse-tal öfver ... Wälborne Herr Gilbert Shel 275 kr
Sparrman, Andreas Aminnelse-tal öfver framledne capitainen vid Kongl såld
 
√Öngfartyg
Ball, Adrian & Wright, Diana SS Great Britain 150 kr
Wetterholm, Claes-Göran Titanic 75 kr
 
Årsböcker
Aktuellt 1993 Marinmuseum 60 kr
Deutsches Schiffahrtsarchiv 4 100 kr
Deutsches Schiffahrtsarchiv 5 100 kr
Föreningen Gamla Carlscrona Årsbok 1984 60 kr
Fataburen Nordiska museets och Skansens årsbok 195 40 kr
Sjöhistorisk årsbok 1944-46 såld
Det gamle Löjt VI 85 kr
Det gamle Löjt IX 100 kr
Det gamle Löjt VII 100 kr
Historisk årbog for Thy, Mors og V.Han Herred 90 kr
Bjärebygden 1960 50 kr
Bjärebygden 1972 50 kr
Bjärebygden 1975 50 kr
Bjärebygden 1976 50 kr
Bjärebygden 1978 50 kr
Bjärebygden 1980 50 kr
Bjärebygden 1982 50 kr
Bjärebygden 1991 90 kr
Bjärebygden 1999 90 kr
Bjärebygden 2000 90 kr
Bjärebygden 1956 60 kr
Bjärebygden 1971 50 kr
Bjärebygden 1970 50 kr
√Ėsterlen 1990 65 kr
√Ėsterlen 1991 65 kr
√Ėsterlen 1993 65 kr
√Ėsterlen 1994 65 kr
√Ėsterlen 1995 65 kr
√Ėsterlen 1996 65 kr
√Ėsterlen 1998 65 kr
√Örbog for Svendborg & Omegns Museum 1983 75 kr
√Örbog for Svendborg & Omegns Museum 1986 75 kr
√Örbog for Svendborg & Omegns Museum 1987 75 kr
√Örbog for Svendborg & Omegns Museum 1990 75 kr
√Örbog for Svendborg & Omegns Museum 1991 75 kr
√Örbog for Svendborg & Omegns Museum 1992 90 kr
Norsk Sjöfartsmuseum 1914-1964 såld
Norsk Sjöfartsmuseum 1973 100 kr
Norsk Sjöfartsmuseum 1979 såld
Norsk Sjöfartsmuseum 1984 100 kr
Norsk Sjöfartsmuseum 1986 100 kr
Norsk Sjöfartsmuseum 1988 100 kr
Norsk Sjöfartsmuseum 1993 100 kr
Värmland förr och nu 1964 85 kr
Skämt och allvar 100 kr
Kring helge å 1975 95 kr
Svenska Kryssarklubbens √Örsskrift 1946 75 kr
Västerotten 4-72 50 kr
Västerbotten 1-75 50 kr
Västerbotten 1/2-76 50 kr
Meddelande XLI-XLII 1978-80 100 kr
Sankt Eriks √Örsbok 1984 85 kr
√Örbog for Svendborg & Omegns museum 1995 85 kr
Blå Horisont 75 kr
Åländsk odling 1987 125 kr
Kulturen 1987 50 kr
Årbok for Karmsund 1956-1960 såld
Bohuslän 1998. Kust och hav. 60 kr
Sommarsegling. Svenska Kryssarklubbens √Örsskrift 1 60 kr
Svenska Kryssarklubbens Årsskrift 1955 såld
På inlandsvatten. Svenska Kryssarklubbens Årsskrif 85 kr
Sandefjord Bymuseum Årbok 1966 såld
Sandefjord Bymuseum Årbok 1967 såld
Nautica Fennica 1 85 kr
Nautica Fennica 2 85 kr
Nautica Fennica 3 85 kr
Nautica Fennica 1999 85 kr
Vestfold-Minne såld
Aktuellt 1993 Marinmuseum 90 kr
Daedalus 1992 90 kr
Kulturen 1977 85 kr
Svenska Båtkalendern 1939 140 kr
Aktuellt 1984 Marinmuseum 85 kr
Aktuellt från Föreningen Marinmusei Vänner i Karls 50 kr
Svenska Folkskolans Vänner. Kalender 1996 såld
Göteborgs Sjöfartsmuseum Årstryck 1924 såld
Göteborgs Sjöfartsmuseum Årstryck 1922 100 kr
Göteborgs Sjöfartsmuseum Årstryck 1925 100 kr
Göteborgs Sjöfartsmuseum Årstryck 1927 50 kr
Göteborgs Sjöfartsmuseum Årstryck 1931-32 125 kr
Söndrums Hembygdsförening 1988 såld
Aktuellt 1984 reserverad
Svensla Sällskapet för Räddning af Skeppsbrutne År 90 kr
Svenska Båtkalendern 1938 170 kr
Fataburen 1950 50 kr
Fataburen 1956 50 kr
Norrbotten 1942 60 kr
Svenska Båtkalendern 1934 65 kr
Kasta loss ... 50 kr
Marilyn Anne¬īs Venner Arsskrift 1987 85 kr
Medelingn Boek XI såld
Medelingen Boek XII såld
Svenska Kryssarklubbens √Örsskrift 1959 60 kr
Erling Matz (red) Oh boy, oh boy, oh boy 40 kr
 
√Ėrlog
Kungliga Krigsvetenskaps Akademiens Handlingar och 75 kr
Tidskrift i Sjöväsendet 1917 5:e häftet 50 kr
Warship 32 145 kr
Katalog öfver Flottans utställning jämte plankarta 215 kr
Ballard, G A The Black Battlefleet 425 kr
Berglund, Eva m.fl. Flottans paviljong. Stockholmsutställningen 1897. 50 kr
Bohm, Erik Ubåtar och ubåtskrig 155 kr
Börjeson, Hjalmar Biografiska anteckningar om örlogsflottans officer 225 kr
Carlberg, Gunnar Sjömanskap. Marinens övningsskonerter Gladan och F 125 kr
Compton-Hall, Richard Submarine Boats 160 kr
Edlund, Albin (red) Skeppsgossen 300 år. 1685-1985. 65 kr
Ericsson, Christoffer H (red) En junkares väg till "midshman" i Nikolai I:s flot 120 kr
Fordyce, Alex D Ledning för tjensteutöfningen ombord å krigsskepp 425 kr
Fredh, Terje Sista resan 1939-1946 65 kr
Fyfe, Herbert C Submarine Warfare 250 kr
Giron, Aug Kungl. Sjökrigsskolan 1867-1942. Första delen. 200 kr
Glascock, W N √Ėrlogs-Tjensten eller handbok f√∂r sj√∂officerare af 1.400 kr
Gray, Randal (ed) Warship 32 75 kr
Greenhill, Basil & Giffard, Ann The British Assoult on Finland 1854-1855 såld
Hagman, Torsten Från Karlskrona utgångna örlogsexpeditioner åren 1 150 kr
Hall√°ng, Bror Slupen WASAORDEN. En historik i ord och bild. 125 kr
Halldin, G N√•gra uppgifter och bilder r√∂rande Karlskrona √Ėrlo 100 kr
Herkepé, Progran och allmänna föreskrifter i och för sjökad 220 kr
Linder, Jan Fr√•n Gylfe till Smyge. √Ėrlogsflottan under tv√• sek 100 kr
Linderson, Knut B√•tsm√§nnen i Sj√§levad, √Ėrnsk√∂ldsvik, Mo, Bj√∂rna s√•ld
Luckner, Felix von Havets demon 140 kr
Luckner, Graf Seeteufel 145 kr
Magnusson, Iréne Skeppsgosse 1930 40 kr
Murphy, William Scanlan Father of the Submarine 185 kr
Murphy, William Scanlan Father of the Submarine 185 kr
Nissen, Thorsten Svenskt porträttgalleri VIII - Kungliga Flottan såld
Parkinson, C Northcote Samuel Walters Lieutenant, R.N. 120 kr
Sjöstrand, Wilhelm Kadettskolan i Karlskrona 1756-1792. 90 kr
Sjöstrand, Wilhelm Kadettskolan i Karlskrona 1756-1792 85 kr
Steensen, R Steen Vore undervattensbåde gennom 50 år (1909-1959) 150 kr
Stefenson, Jens Kungl. Sjökrigsskolan 100 år. Del III 1943-1967. 150 kr
Svensson, S Artur (red) Svenska Flottans Historia 3 500 kr
Swahn, Sven-√Ėjvind B√•tsm√§n och b√•tsmanshistorier 50 kr
Swahn, Sven-√Ėjvind B√•tsm√§n och b√•tsmanshistorier 90 kr
Taube, Fredrik (M.fl) Kungl. √Ėrlogsmannas√§llskapet 1771-1971 180 kr
Ullman, Magnus "Från Bomarsund till Sveaborg och Kronstadt" 100 kr
Unger, Gunnar Sjömilitär handbok 120 kr
Westerlund, Karl-Erik Svenska örlogsfartyg 1855-1905 125 kr
Williams, K J Ghost Ships of the Mersey 75 kr
Åhlund, Bertil Från af Chapman till Drottning Victoria 100 kr
Åhlund, Bertil Från af Chapman till Drottning Victoria. 130 kr
 

√Ėvrigt
Skittles. A Biography of a fascinating woman 125 kr
Arrow, John The Pleasure of Sailing. An Anthology. 80 kr
Baker, Dorothy Down to the Sea 45 kr
Collis, Maurice Foreign Mud (Anglo-Chinese opium war) såld
Englund, Lars Havslyrik från ett halvsekel 65 kr
Eriksen, Erling Vår gamle sjöfartskultur 185 kr
Erixon, Sigurd & Wallin, Sigurd Svenska kulturbilder VII-VIII 50 kr
Fisher, Stephen Lisbon as a Port Town , the British Seaman and oth 125 kr
Greenhill, Basil & Giffard, Ann Victorian and Edwardian Ships & Harbours from old 175 kr
Haavisto, Olle Kristinestad - en småstadsidyll 150 kr
Haeger-Muschött, Lena Briggen Charlotta. 50 kr
Haeger-Muschött, Lena Briggen Charlotta 40 kr
Hallén, Tore Seglare på världshaven 80 kr
Helge, Per (red) Till Havs. Rallaos 52-53. 100 kr
Kipling, Rudyard Havets hjältar 40 kr
Klem, Knud De danskes vej 185 kr
Krantz, Claes Det hände på havet 150 kr
Krantz, Claes Skepp i gattet 150 kr
Krantz, Claes Havets makter 165 kr
Landström, Björn Skeppet 175 kr
Lindälv, Elof Klippans kulturreservat och andra byggnadsminnen 125 kr
Lloyd, Christopher The Englisman and the Sea 90 kr
Lundkvist, Ingvar (red) Stockholms skärtgård såld
Masefield, John The Sea Poems såld
Molaug, Svein Söfolk forteller 140 kr
Mullins, Joseph G Hawaiian Journey 100 kr
Nathorst, Hjalmar Om Guano dess verkan, beredning, användande och pr 400 kr
Nikula, Oscar Jakobstad 1652-1952 125 kr
Nilsson, Gustaf-Adolf Sjöfarare. Kåserier om sjöskildrare genom tiderna 100 kr
Pade, Erling Kulsejlet og andre äldre ventilationssystemer 125 kr
Peters, George The Plimsoll Line såld
Rise Hansen, C Den danske skibsfart gennem tiderne 65 kr
Strandberg, Olof (red) Berättelser från de sju haven. såld
Svensson, Roland Hav och människa 145 kr
Topelius, Christer Sällsamheter söder om Stockholm 125 kr
Webe, Gösta Vega 100 år. Nordostpassagen 1880-1980 40 kr
Whitehead, Edward In Praise of the Sea. 90 kr
Wisniewski, Richard A Hawaiian Monarchs and Their Palaces 75 kr
 

Info:

Här listas alla titlar vi har i lagret för tilfället. För att se mer information om respektive bok, klicka på bokens titel.

Inom en snar framtid kommer två nya funktioner att presenteras här. Det är fritext sökning och kategori visning.

En annan funktion som vi har tänkt på är alternativ att sortera efter titel eller författare i bokstavsordning. Men denna funktion är ännu under utveckling.